Biuletyn Informacji Publicznej

GLAM/plany i założenia

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Zakładamy, że projekt będzie sukcesem gdy:

  1. Zostaną podtrzymane i rozwnięte dotychczasowe projekty typu GLAM
  2. Zostaną uruchomione minimum 3 nowe projekty, których efektem będzie znaczące wzbogacenie zasobów projektów Wikimedia.

W ramach projektu:

  1. zostanie zatrudniona koordynatorka (umowa - zlecenie), na razie od 1 października 2014 do 28 lutego 2014. - jest już zatrudniona
  2. zostanie utworzony i będzie stale zarządzany wikiprojekt - wykonano już utworzenie
  3. zostaną przygotowane materiały promocyjne ułatwiające nawiązywanie współpracy (ulotka, wzór listu, folder) - wykonano
  4. zostaną rozesłane zaproszenia do wybranych instytucji, których lista zostanie przygotowana razem z uczestnikami wikiprojektu - w trakcie
  5. gdy uda się nawiązać nową współpracę - zostaną zorganizowane szkolenia dla pracowników instytucji, przygotowana infrastruktura szablonów w Wikimedia Commons i zapewniona opieka przynajmniej jednego wikipedysty na każdy projekt.