Biuletyn Informacji Publicznej

Komisja Rewizyjna/regulamin/2014

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Regulamin Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Wikimedia Polska

(obowiązujący od 24 października 2014 do 12 czerwca 2024)

  1. Komisja Rewizyjna działa na podstawie artykułów 31, 32 i 33 Statutu Stowarzyszenia.
  2. Członkowie Komisji podejmują działania kontrolne wobec całokształtu działań Stowarzyszenia i jego Zarządu zarówno na podstawie ustaleń podjętych na spotkaniach członków Komisji, jak i samodzielnie, z własnej inicjatywy.
  3. Członkowie Komisji Rewizyjnej spotykają się „na żywo” nie rzadziej niż jeden raz w roku; oprócz tego mogą podejmować wspólne decyzje poprzez kontakt na kanale IRC, kanałami Wiki, e-mailowy i telefoniczny.
  4. Członkowie Komisji Rewizyjnej uczestniczą – w miarę możliwości – w regularnych posiedzeniach Zarządu na kanale IRC oraz w organizowanych „na żywo” wspólnych posiedzeniach Zarządu i zgłaszają podczas nich na bieżąco Zarządowi swoje uwagi wobec dyskutowanych tam tematów.
  5. Komisja Rewizyjna w swej pracy zmierza do podejmowania decyzji jednomyślnych; w razie wątpliwości bądź zaistnienia różnicy zdań poszczególnych członków Komisji decyzja podejmowana jest w drodze głosowania większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Komisji.