Dokumenty Komisji Rewizyjnej na Walne Zgromadzenie 10 maja 2014

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Podczas Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Wikimedia Polska przewodniczący Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia przedstawił zebranym ocenę pracy Zarządu oraz będący skutkiem tej oceny wniosek o udzielenie przez Zgromadzenie absolutorium Zarządowi.


 ocena pracy Zarządu w 2013 
 

Następnie Komisja Rewizyjna przedstawiła sprawozdanie ze swojej pracy w roku 2013.

 
sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2013
sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2013
 

Po otrzymaniu przez Komisję od Walnego Zebrania absolutorium za działalność w roku 2013, kadencja Komisji wygasła.

Nowa kadencja 2014-2016

Następnie odbyły się wybory na nową kadencję, w wyniku których Walne Zebranie powołało do składu Komisji: Juliusza Zielińskiego, Agnieszkę Kwiecień i Daniela Maleckiego. Tego samego dnia, działając na podstawie Art. 31. p.7. Statutu Stowarzyszenia, na swoim pierwszym posiedzeniu odbytym w Poznaniu 10 maja 2014 r. członkowie Komisji Rewizyjnej na przewodniczącego wybrali ze swego składu Juliusza Zielińskiego.