Biuletyn Informacji Publicznej

Komunikacja 2.0

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania


Dotychczas w Stowarzyszeniu:

 • nie ustaliliśmy żadnych zasad komunikowania się z grupami odbiorców (z czytelnikami, darczyńcami, uczestnikami naszych projektów, społecznościami edytującymi, mediami, instytucjami partnerskimi, polskim środowiskiem NGO, innymi organizacjami Wikimedia itd.):
  • nie określiliśmy ogólnych pożądanych efektów naszych działań,
  • reprezentacja Wikimediów przez wolontariuszy była w zbyt dużym stopniu związana z faktem bycia w zarządzie,
  • odwiedziny wolontariuszy w mediach nie były skoordynowane. Wolontariusze nie mieli też wystarczającego wsparcia w postaci przydatnych materiałów, ciekawych aktualności do przekazania czy porad, jak dobrze wypaść (raz przeprowadzona prezentacja nie jest wystarczającym rozwiązaniem),
 • nie ustaliliśmy, jakie szczegółowe cele mamy osiągnąć, posługując się poszczególnymi kanałami komunikacyjnymi: blogiem, własną stroną internetową, mediami społecznościowymi (którymi?);
  • efektem tego problemu jest m.in. to, że nasza wiki pełni funkcję zarówno wizytówki dla osób spoza Wikimediów, BIP i platformy komunikacji z niektórymi członkami (komunikacja zarządu poprzez uchwały, a nie narracyjne komunikaty??).
  • z Twittera zrezygnowaliśmy po konfrontacji z radykalnie nieprzychylnymi jednostkami i nie postanowiliśmy robić nic w zamian,
  • na Facebooku prowadzimy ok. 10 (lub więcej) fanpage'ów; wobec nie wszystkich mamy uzasadnienie, dla żadnego nie ma planu funkcjonowania,
  • z Instagrama i innych "młodzieżowych" mediów społecznościowych nie korzystamy bez żadnej przemyślanej przyczyny,
 • całą wiedzę dotyczącą komunikacji ulokowaliśmy, bez dokumentacji, w pamięci wolontariuszy i pracowników, którzy z nami obecnie szczęśliwie jeszcze są (Powerek38, Natalia) albo nieszczęśliwie ich nie ma (Krzysztof). Przekonaliśmy się, że zapamiętana wiedza nie jest wieczna ani oczywista, nie da się jej z dnia na dzień przejąć i wykorzystać,
 • nie komunikowaliśmy idei otwartości (oprócz bardzo rzadkich, nielicznych inicjatyw o nieokreślonych celach, takich jak Dzień Domeny Publicznej czy wydawanie odezw ws. zmian prawnych).

Projekt "Komunikacja 2.0" jest częścią zmiany w podejściu mówienia:

 • o Wikimediach na zewnątrz,
 • o Stowarzyszeniu w samych Wikimediach.

Innymi ważnymi częściami są: zmiana obowiązków rzeczniczki prasowej i specjalistki ds. promocji, zwiększenie liczby zaangażowanych wolontariuszy oraz zamiar wydelegowania zarządzania strategicznego w obszarze komunikacji na przygotowanego do tego kompetentnego wolontariusza, choćby spoza zarządu.

Cele strategiczne:

 • w perspektywie społecznej: wzmocnienie wizerunku idei otwartości i zasobów dostępnych w Wikimediach, promocja postaw społecznych wikipedystów, promocja projektów Stowarzyszenia,
 • w perspektywie zewnętrznej: wzmocnienie relacji z głównymi grupami odbiorców, zwiększenie liczby osób zaangażowanych w promocję Wikimediów i otwartości w Polsce,
 • w perspektywie wewnętrznej: zmiana stylu zarządzania Stowarzyszeniem,
 • w perspektywie wiedzy i rozwoju: dokumentacja wiedzy, podnoszenie kompetencji wszystkich zaangażowanych.

Cel operacyjny: przygotowanie dokumentów i zakomunikowanie ich zaangażowanym wolontariuszom.

Wykonanie

[edytuj | edytuj kod]

Treść dokumentów

[edytuj | edytuj kod]

Część pierwsza: audyt komunikacyjny

 1. Sytuacja wyjściowa
  1. Informacje ogólne
  2. Pozycjonowanie
  3. Dotychczasowe grupy docelowe (interesariusze)
  4. Dotychczasowe komunikaty
  5. Dotychczasowe kanały komunikacji
 2. Podsumowanie
  1. Otoczenie organizacyjne/operacyjne
  2. Konteksty mające wpływ na funkcjonowanie operacyjne
  3. Otoczenie "konkurencyjne"
  4. Podsumowanie
 3. Analiza komunikacyjna SWOT
 4. Rekomendacje

Część druga: strategia komunikacyjna

 1. Cele komunikacyjne
  1. Strategiczne cele komunikacyjne
  2. Operacyjne cele komunikacyjne
 2. Grupy docelowe
 3. Kluczowe przesłania
 4. Narzędzia i techniki działań komunikacyjnych
  1. Komunikacja w kanałach online
  2. Relacje z mediami
  3. Marketing bezpośredni
  4. Działania niestandardowe, np. wydarzenia

Część trzecia: Plan komunikacji. Praktyczny harmonogram działań komunikacyjnych wskazanych w strategii w uzgodnionym zakresie (media społecznościowe, relacje z mediami, komunikacja z wybranymi grupami).

Harmonogram

[edytuj | edytuj kod]
 • rozpoczęcie prac nad dokumentami: czerwiec 2020,
 • termin zakończenia prac nad dokumentami: koniec 3. kwartału 2020.

Miernik sukcesu

[edytuj | edytuj kod]

Do końca 3. kwartału:

 • Magda Skrętkowicz i Nina, przy wsparciu zespołu zarządzającego, sporządzą wyżej opisane dokumenty i opublikują je w BIP,
 • aktualizując plan 3-letni, zespół zarządzający podejmie decyzje na podstawie przygotowanych rekomendacji,
 • Nina przy wsparciu Natalii zwiększy liczbę wolontariuszy zaangażowanych w działania komunikacyjne i rozpocznie przeprowadzanie szkoleń dla wolontariuszy, bazując na decyzjach podjętych przez zespół zarządzający.

Główne osoby zaangażowane

[edytuj | edytuj kod]
Osoba odpowiedzialna
Szymon (w trakcie chętnie oddam wolontariuszowi wyłącznie odpowiedzialnemu za komunikację, jeśli takiego znajdziemy).
Wykonawcy
 1. Magda Skrętkowicz (umowa cywilnoprawna) - osoba doświadczona w określaniu strategii komunikacyjnych,
 2. Nina Gabryś - rzeczniczka prasowa.

Przy wsparciu Natalii i Łukasza, zaangażowanych wolontariuszy, pozostałych pracownic Stowarzyszenia.

Rodzaje potrzebnego wsparcia

[edytuj | edytuj kod]
 • Dostęp do narzędzi analitycznych do oceny mediów społecznościowych
 • Rozmowy z pracownikami i wolontariuszami
 • Dostęp do dotychczas zgromadzonej dokumentacji

Finansowanie

[edytuj | edytuj kod]
Ze środków grantowych, nie 1% PIT
Cel wydatków Kwota
Audyt komunikacyjny (umowa) 4920 zł
Strategia komunikacyjna i plan komunikacyjny (umowa) 7380 zł
Budżet całkowity: 12300 zł