Strategia 2019-2022

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
O audycie WMPL Przebieg audytu Rezultaty (2018) Strategia 2019-2022


Minęło już niemal 15 lat, odkąd w Krakowie grupa entuzjastów otwartej wiedzy założyła Wikimedia Polska. To małe stowarzyszenie wyrosło na prężną organizację pozarządową, która towarzyszyła Wikipedii w jej przemianie z niewielkiej internetowej encyklopedii w najpowszechniejsze źródło wiedzy, cenione przez najważniejsze instytucje kulturalne i edukacyjne. Przez lata osiągnęliśmy wiele, napędzani entuzjazmem i misją wyrównywania dostępu do wiedzy. Dziś, żeby osiągnąć jeszcze więcej, poza niesłabnącym entuzjazmem potrzebujemy czegoś więcej – potrzebujemy planu!

Dlatego zapraszamy Was do zapoznania się z planem strategicznym Wikimedia Polska na lata 2019–2022. Wierzymy, że będzie Wam bliski, bo powstał na podstawie uwag wielu z Was, zgromadzonych podczas wywiadów w toku audytu organizacyjnego (2018). To obserwacje naszych wolontariuszy i członków pomogły rozpoznać nasze mocne i słabe strony oraz określić najważniejsze cele na najbliższe 3 lata.

  • Chcemy integrować i powiększać społeczność wikimedian poprzez szkolenia, spotkania, akcje edycyjne i inne formy wsparcia, w tym techniczne, prawne i badawcze.
  • Chcemy korzystać z potencjału i umiejętności naszych pracowników i wolontariuszy oraz ciągle je powiększać.
  • Chcemy aktywnie pozyskiwać wartościowe i potrzebne zasoby z instytucji kultury, dzięki szerokiemu programowi rezydentur, szkoleń i kampanii.
  • Chcemy wzmacniać i porządkować obecność Wikimediów w środowisku edukacyjnym.
  • Chcemy zwiększyć stabilność finansową organizacji, zwiększając różnorodność naszych źródeł finansowania.
  • Chcemy lepiej i czytelniej komunikować się z naszymi darczyńcami, członkami i partnerami.

Chcemy konsekwentnie i z odwagą zmieniać krajobraz dostępu do wiedzy w Polsce – z Waszą pomocą i wsparciem.

Dlatego, że – zgodnie z duchem projektów Wikimedia – chcemy, żebyście w centrum tej zmiany byli Wy, nasi sympatycy, członkowie i wolontariusze.

Zmieniając się “od środka”, będziemy proponować Wam zupełnie nowe sposoby uczestnictwa w polskim ruchu Wikimedia – w ramach eksperckich zespołów wolontariuszy, organizując lokalne spotkania i na wiele innych sposobów.

A tymczasem – zapraszamy do lektury!


Pliki do pobrania

Jak czytać plan strategiczny?

Na plan składają się dwa dokumenty – arkusz Zrównoważona Karta Wyników oraz Wprowadzenie.

Ten pierwszy, czyli Zrównoważona Karta Wyników, to zapis strategicznych celów i priorytetowych działań stowarzyszenia. Karta jest również narzędziem, z którego zarząd stowarzyszenia i pracownicy będą korzystać przy planowaniu swojej codziennej pracy.

Wprowadzenie zawiera szczegółowy opis procesu tworzenia planu oraz omówienie jego najważniejszych elementów.

Zachęcamy do zapoznania się z tymi dwoma dokumentami w kolejności:

  1. przejrzeć Zrównoważoną Kartę Wyników,
  2. przeczytać Wprowadzenie,
  3. wrócić do lektury Karty Wyników z nową wiedzą na temat jej konstrukcji.

Żywy plan

Ten plan, podobnie jak projekty Wikimedia i ich społeczność, jest żywy i elastyczny. Został zaprojektowany tak, byśmy mogli go weryfikować i modyfikować na bieżąco. Również we współpracy z Wami.


Masz pytania lub uwagi do planu?

Świetnie!