Biuletyn Informacji Publicznej

Konferencja Wikimedia Polska 2011/Zgłoszenia prezentacji i warsztatów

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

◄ 20102012 ►


Strona główna Miejsce Program Zgłoszone wykłady i warsztaty Lista uczestników Sprawy organizacyjne
Konferencja Wikimedia Polska – Wrocław '2011
18-20 marca 2011
Konferencja Wikimedia Polska – Wrocław '2011
18-20 marca 2011

PolskiБеларускаяРусский

Na tej stronie prezentujemy tematy wykładów i prezentacji zgłoszonych organizatorom konferencji.

Łączny szacowany czas wszystkich wystąpień około 400 minut netto.

Uwagi prosimy wnosić w dyskusji tej strony.

początek Konferencji

sobota

9:00 - rozpoczęcie Konferencji

tematy prawnicze

9:00 -10:45

Jakub Bartosiak (Centrum Cyfrowe)
Dokumenty i materiały urzędowe a prawo autorskie., prezentacja 15'

Paweł Potakowski, (prawnik, absolwent i doktorant KUL)
Otwarte licencje prawno-autorskie w prawie polskim., prezentacja 45'

dr Marlena Jankowska : (Katedra Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego, Pracownia Prawa Ochrony Własności Intelektualnej i na Dobrach Kultury, Wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie Śląskim)
Autorstwo "zbiorowe" Wikipedii, prezentacja 45'
Coraz częściej odnosi się wrażenie, że ustalenie autorstwa treści internetowych jest nie tylko niezwykle utrudnione, lecz czasem wręcz niemożliwe. Zjawisko to obserwowane na przykładzie Wikipedii urasta do fenomenu, który jeszcze czeka na swoją pełną analizę prawna i ekonomiczną, nie wspominając już o psychologicznej. W ramach wystąpienia zostanie nakreślona istota autorstwa encyklopedii internetowej w formie "wiki" poprzez omówienie specyfiki jej tworzenia oraz wpasowanie jej w instytucje prawa autorskiego.


przerwa

10:45-11:00

nauka a Wiki

11:00-12:30


dr Robert Niedźwiedzki (adiunkt na Uniwersytecie Wrocławskim)
Plagiaryzm i błędy merytoryczne polskiej Wikipedii – jak je minimalizować? Stan obecny i propozycje na przyszłość.[1], prezentacja 45'
Odczyt porusza także kwestie opatrywania haseł źródłami bibliograficznymi i ich doboru, jako kwestie istotne dla oceny merytoryczności. Omawia też reakcje społeczności Wikipedii na krytykę poziomu merytorycznego tej encyklopedii. Wiele z w/w zagadnień, zwłaszcza nt. merytorycznej poprawności haseł, prezentowanych jest tylko na wybranych wycinkach tematyki obecnej w Wikipedii, dostępnych autorowi, czyli głównie nauk o Ziemi.

Norbert Wójtowicz, (historyk, SWPW Płock/IPN)
Wikipedia w służbie nauki - nauka w służbie Wikipedii.[1], prezentacja 45'
Dlaczego niektórzy wykładowcy uczelni wyższych nie tolerują internetowych źródeł wiedzy? Wikipedia w opracowaniach pisemnych studentów i uczniów. Czy Wikipedia to dobre miejsce na publikowanie wyników badań naukowych? Nauka a Wikipedia - szanse i zagrożenia.


współpraca międzynarodowa

12:30-13:00


Lodewijk Gelauff, (Wikimedia Nederland,effeietsanders)
Wiki Loves Monuments 2011: Netherlands, Europe, Poland?, wprowadzenie i panel dyskusyjny, 30'
Wprowadzenie i dyskusja o przeprowadzeniu w Polsce ogólnoeuropejskiego konkursu fotografowania zabytków.

niedziela

przedsięwzięcia związane z Wiki

9:00 -10:00

SemperMalus, :(wikipedysta Semper malus)
Wikiinstytucje, prezentacja 15'
Propozycja projektu mająca na celu przenoszenie (a nie usuwanie) z Wikipedii oraz opracowywanie artykułów o instytucjach z encyklopedycznego punktu widzenia niezbyt ważnych (szkoły, lokalne kluby sportowe, jednostki organizacyjne szkół wyższych o niejasnym statusie, mniej znane NGO etc.

Patryk Korzeniecki, (wikipedysta Patrol110, student)
Wikiksiążki, czyli książki z Wikipedii.[1], prezentacja 15'
Omówienie koncepcji wydawania publikacji drukowanych zawierających hasła z Wikipedii oraz przedstawienie spostrzeżeń w związku z książką "Chopin w Wikipedii". Plany i wnioski na przyszłość. Kwestia inicjatyw oddolnych w procesie tworzenia publikacji drukowanych. Szanse i zagrożenia płynące z tego typu działalności.

Kamil Andrzejewski, (Politechnika Wrocławska)
Event marketing w i wokół Wiki., prezentacja 10' (prezentacja nie doszła do skutku, prelegent się nie pojawił)


Lodewijk Gelauff, (Wikimedia Nederland,effeietsanders)
Cooperations between Wikimedia and Cultural Heritage Institutions - some examples, prezentacja: 20'
O współpracy między projektami Wikimedia i instytucjami dziedzictwa kulturowego - kilka przykładów, z krajów w których taka współpraca się powiodła.

Ossolineum

10:00-10:45


dr Adolf Juzwenko, (dyrektor Ossolineum we Wrocławiu)
Spór o Ossolineum: czy możliwy jest wspólny punkt widzenia?, prezentacja 45' (wraz z dyskusją)[1]
Różne spojrzenia na te same problemy i ich ewolucja na przykładzie lwowskiego/wrocławskiego Zakładu Narodowego Ossolińskich.

przerwa

10:45-11:00

Wikipedie zagraniczne

11:00-12:30

Paweł Selickas i Raman Patapczuk, (Wikipedia Białoruś, user:Wizardist & user:Renessaince)
Belarusian Wikipedia as a phenomenon, prezentacja 20 (w jęz. angielskim albo białoruskim)
History of Belarusian Wikipedia for guests with history overview, problems of its development, problem of two Wikipedias, bilinguism and its effect on Wikipedia development. Outlook for Wikipedia outreach in Belarus and interaction with society. Wikimedia Belarus: a way through hardships.

Rave, (Wikipedia Rosja; SUL:user:Rave, pl:Wikipedysta:Alex Rave, dslrave<at>gmail.com)
Metody współpracy w rosyjskiej Wikipedii., prezentacja 10-15'
Projekty tematyczne, specjalne szablony, statystyki. Efektywność.


Андрій Бондаренко / Andrij Bondarenko, (Wikimedia Ukraina)
Statystyki - porównania międzyjęzykowe artykułów., Prezentacja 15'

Stanisław Kozłowski, :(Wikipedia Rosja, user:Стас),
Wikimedia Russia’s experience of lobbying changes in Russian Copyright law., prezentacja 20' (w jęz. rosyjskim z równoległym tłumaczenie na j. polski - Ency)
Doświadczenia Wikimedia Rosja w lobbowaniu zmian w prawie autorskim

"Pan Tadeusz"

11:00-12:30

prezentacja w Ossolineum rękopisu "Pana Tadeusza" paruosobowej delegacji
(możliwość sfotografowania dzieła)
Litwo, ojczyzno ty moja...

weryfikowalność, źródła etc.

12:30-13:00

Michał Buczyński, (SGH, wikipedysta Aegis Maelstrom)
Neutralny punkt widzenia., prezentacja 30'
Polska wersja wykładu prowadzonego na Wikimanii 2010: Wikimedia's Point of View

13:00 - zakończenie Konferencji

przypisy

  1. 1,0 1,1 1,2 1,3 Wykład zgłoszony z inicjatywy organizatorów