Konkurs edycyjny dla Wikisłownika

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Przedłużenie[edytuj | edytuj kod]

Zmiany w UZ_2019-17/załącznik regulaminie konkursu - konkurs zostaje przedłużony do 30 czerwca 2020 roku lub do momentu wyczerpania nagród (w momencie tego ogłoszenia pozostało jeszcze 9 kompletów nagród).

Konkurs edycyjny dla Wikisłownika nie brzmi super, pomocy! :) Urodzinowy konkurs Wikisłownika?

Założenia konkursu[edytuj | edytuj kod]

Konkurs musi uwzględniać specyfikę projektu:

 • praca wikisłownikarzy jest bardzo zróżnicowana - zajmują się nie tylko różnymi tematami, ale też różnymi językami, dlatego trudno porównywać pracę dwóch wikisłownikarzy
 • projekt jest mniej aktywny niż Wikipedia, dlatego konkurs musi być na tyle długi, żeby mogli w nim brać udział również okazjonalni edytorzy
 • nie wiemy, ile osób weźmie udział, dlatego nagrody nie mogą być zbyt kosztowne

Reguły[edytuj | edytuj kod]

 1. Konkurs trwa od 22 marca (urodziny Wikisłownika!) 2019 do 31 grudnia 2019 roku
 2. W tym czasie wikisłownikarze mogą wypełniać zadania z listy zadań
 3. Rezultaty swojej pracy zamieszczają na specjalnej stronie
 4. Każdy, kto wypełni 15 z 18 zadań otrzyma zestaw gadżetów związanych z Wikisłownikiem

Zadania[edytuj | edytuj kod]

 1. Zilustruj hasło obrazkiem zawierającym różowy element
 2. Stwórz nowe hasło, które będzie miało co najmniej 15 interwiki
 3. Stwórz hasło o nazwie, mającej parzystą liczbę samogłosek
 4. Dodaj do haseł 10 przykładów ze źródłem
 5. Stwórz hasło lub dodaj przykład związane z jedzeniem
 6. Stwórz hasło, którego tytuł zawiera co najmniej 3 wyrazy
 7. Stwórz hasło o co najmniej 4 znaczeniach
 8. Stwórz hasło zawierające nazwę własną
 9. Stwórz hasło zawierające zdrobnienie lub zgrubienie
 10. Stwórz hasło ze znakiem przestankowym
 11. Dodaj 5 etymologii
 12. Zilustruj hasło klipem dźwiękowym
 13. Stwórz hasło o włoskiej, francuskiej, łacińskiej lub greckiej etymologii
 14. Dodaj 30 ilustracji do haseł
 15. Stwórz 4 hasła lub dodaj znaczenia do 4 haseł, każde związane z inną porą roku
 16. Uzupełnij w co najmniej 5 hasłach parę sekcji synonimy i antonimy
 17. Uzupełnij w co najmniej 5 hasłach parę sekcji hiperonimy i hiponimy
 18. Uzupełnij w co najmniej 5 hasłach parę sekcji holonimy i meronimy

Cele[edytuj | edytuj kod]

Ponieważ to pierwszy konkurs edycyjny w polskim Wikisłowniku, ważniejsze niż mierniki merytoryczne jest dla mnie ustalenie czy możemy angażować (i na ile skutecznie) społeczność w ten sposób. A nawet - czy możemy zachęcić osoby z innych projektów?

Jeśli 10 osób weźmie udział w konkursie, a 4 go ukończą uznam to za bardzo dobry rezultat.

Budżet[edytuj | edytuj kod]

 • zestaw koszulka (30 zł), worek sportowy z nadrukiem (30 zł), kubek (20 zł) - razem do 100 zł, włącznie z kosztami przesyłki (zawartość zestawu można zmienić).
 • imho wydamy maks. 10 zestawów, ale bądźmy hiperoptytmistami i załóżmy 20 -> 2000 zł

Regulamin[edytuj | edytuj kod]

§ 1. Zakres przedmiotowy[edytuj | edytuj kod]

 1. Regulamin określa w szczególności:
  1. cele Urodzinowego Konkursu Wikisłownika, zwanego dalej Konkursem;
  2. sposób wyłaniania osób nagradzanych i wyboru nagród;
  3. zakres obowiązków Koordynatora.
 2. Regulamin nie narusza zasad i warunków rozliczania przyznanych środków określonych w odrębnych przepisach.
 3. Użyte w regulaminie określenia oznaczają:
  • Konkurs – konkurs urodzinowy Wikisłownika organizowany i finansowany przez Stowarzyszenie Wikimedia Polska;
  • Statut – Statut Stowarzyszenia Wikimedia Polska;
  • Stowarzyszenie – Stowarzyszenie Wikimedia Polska wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000244732;
  • Zarząd Stowarzyszenia – organ Stowarzyszenia Wikimedia Polska, o którym mowa w Statucie;
 4. Na potrzeby Konkursu w serwisie internetowym Wikisłownik prowadzi się strony dotyczące Konkursu o charakterze informacyjnym, organizacyjnym i rozliczeniowym.

§ 2. Konkurs[edytuj | edytuj kod]

 1. Konkurs odbywa się w ramach polskojęzycznego Wikisłownika, zwanego dalej Wikisłownikiem, internetowego wolnego słownika wielojęzycznego, znajdującego się na stronie internetowej pl.wiktionary.org.
 2. Konkurs odbywać się będzie w dniach od 22 marca 2019 roku od godziny 00:00 do 31 grudnia 2019 roku do godz. 23:59 włącznie (godziny według czasu lokalnego obowiązującego w RP)
 3. Celem Konkursu jest:
  1. wzbogacenie zawartości Wikisłownika
  2. zmotywowanie doświadczonych wikisłownikarzy do pracy merytorycznej.
 4. Zadaniem uczestników jest wypełnianie zadań edycyjnych wymienionych w sekcji Zadania na stronie, o której mowa w § 1. pkt 4.
 5. Uczestnicy Konkursu są zobowiązani do zapisywania linków do edycji, które zgłaszają do Konkursu, na stronie, o której mowa w § 1. pkt 4.
  1. Edycje nie zgłoszone na stronie nie będą brane pod uwagę

§ 3. Nagrody[edytuj | edytuj kod]

 1. Nagrody konkursowe przyznane będą pierwszym 20 osobom, które wypełnią 15 z 18 zadań, o których mowa w § 2. pkt. 3.
 2. Nagrody stanowią zestawy gadżetów związanych z Wikisłownikiem
 3. Nagrody zostaną wysłane pocztą na adresy wskazane przez osoby nagrodzone.
 4. Zakazane jest uczestniczenie w Konkursie przy pomocy więcej niż jednego konta użytkownika w Wikisłowniku. Osoby naruszające powyższy zakaz zostają wyłączone z Konkursu.
 5. Stowarzyszenie Wikimedia Polska zapewnia rozsyłkę nagród wyłącznie na teren krajów znajdujących się w Europejskim Obszarze Gospodarczym w momencie ogłoszenia wejścia w życiu regulaminu, w obrębie kontynentu europejskiego.

§ 4. Koordynator[edytuj | edytuj kod]

 1. Koordynatorem Konkursu jest osoba wyznaczona przez Zarząd Stowarzyszenia
 2. Koordynator odpowiada za organizację Konkursu ze strony Stowarzyszenia.
 3. Koordynator wykonuje czynności określone w regulaminie.

§ 5. Ustalenie osób nagradzanych[edytuj | edytuj kod]

 1. Koordynator ustala osoby nagradzane i powiadamia o tym Zarząd Stowarzyszenia
  1. aktualizacja listy osób nagradzanych odbędzie się trzykrotnie w ciągu roku - w okresie 20 czerwca-30 czerwca, w okresie 20 września-30 września oraz 31 grudnia 2019 - 7 stycznia 2020 roku
  2. po każdej aktualizacji Stowarzyszenie kontaktuje się z osobami, które od czasu poprzedniej aktualizacji wypełniły zadanie i uzgadnia z nimi sposób przekazania nagród
 2. W razie potrzeby lub wątpliwości Koordynator może zasięgnąć opinii Zarządu Stowarzyszenia lub członków Zarządu Stowarzyszenia, przewodniczącego lub członków Komisji Wikigrantów, członków zwyczajnych Stowarzyszenia lub osób posiadających odpowiednią wiedzę i doświadczenie w zakresie funkcjonowania Wikisłownika.
 3. Osobą nagradzaną nie może zostać Koordynator.
 4. Każdy członek Zarządu Stowarzyszenia może zgłosić zastrzeżenia do wyboru osób nagradzanych w ciągu 48 godzin od chwili powiadomienia Zarządu Stowarzyszenia przez Koordynatora. W takim wypadku o osobach nagradzanych decyduje Zarząd Stowarzyszenia bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy swoich członków.
 5. W przypadku braku zastrzeżeń Koordynator niezwłocznie zawiadamia osoby nagradzane poprzez dokonanie wpisu na ich stronach dyskusji w Wikisłowniku oraz w miarę możliwości poprzez e-mail, pouczając o obowiązkach informacyjnych i zasadach wyboru nagrody, a także wskazując adres e-mail do kontaktu.
 6. Od decyzji o ustaleniu osób nagradzanych odwołanie nie przysługuje.

§ 6. Rozliczenie Konkursu[edytuj | edytuj kod]

 1. Za ogólne rozliczenie Konkursu odpowiada Koordynator.
 2. Koordynator na stronach dotyczących Konkursu, o których mowa w § 1. pkt 4., zamieszcza informacje o osobach nagradzanych (poprzez podanie nazwy wikisłownikarza), a także prowadzi rozliczenie Konkursu.

§ 7. Postanowienia końcowe[edytuj | edytuj kod]

 1. W sprawach nieregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się postanowienia Statutu Stowarzyszenia Wikimedia Polska.

Podsumowanie[edytuj | edytuj kod]

Event summary • Konkurs Wikisłownika 2019[edytuj | edytuj kod]

Last updated 2020-02-06 17:58 (Europe/Warsaw)About these figures

Participants 16
Bytes changed +312,293
Pages created 216
Views to pages created 16,767
Pages improved 522
Avg. daily views to pages improved 791
Uploaded files 0
Unique pages with uploaded files 0
Avg. daily views to uploaded files 0