Biuletyn Informacji Publicznej

Plan działań Zarządu 2009

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Plan działań Stowarzyszenia w roku 2009 - wersja robocza.

Zobacz też wcześniejsze propozycje: Projekty OPP i Dyskusja:Projekty OPP.

Wstępny plan działań

[edytuj | edytuj kod]

Plan obejmuje następujące obszary działalności Stowarzyszenia:

 1. Akcje promocyjne projektów Wikimedia, w tym przygotowanie i wyprodukowanie materiałów promocyjnych (gadżety, ulotki, foldery informacyjne, materiały edukacyjne)
 2. Organizacja konferencji i zlotów:
  • Konferencja Wikimedia Polska 2009, 1-3 maja 2009
  • Spotkanie GDJ 2009
  • Zlot Zimowy Wikimedian 2009, grudzień 2009
  • Przygotowania do organizacji konferencji międzynarodowej o charakterze regionalnym (środkowa i wschodnia Europa)
 3. Wspieranie udziału w konferencjach krajowych i zagranicznych, z nastawieniem na prezentowanie polskich projektów Wikimedia, wygłaszanie wykładów i udział w dyskusjach. Zawiązanie w tym zakresie ściślejszej współpracy z kolejnymi organizacjami studenckimi, m.in. ASI (Akademickie Stowarzyszenie Informatyczne we Wrocławiu).
 4. Organizacja Wikiakademii i Wikiwarsztatów skierowanych do różnych środowisk, w tym nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich, a także do środowiska akademickiego (wykładowcy, studenci). Celem będzie przybliżenie ludziom związanym z edukacją idei projektów i edukacja początkowa z zakresu uczestnictwa. Pozwoli to wprowadzić do projektów nowe, wartościowe osoby i zapoznać z możliwościami płynącymi z korzystania z zasobów w procesie edukacji dzieci i młodzieży.
 5. Kontynuowanie współpracy z innymi organizacjami o podobnych celach, m.in. w ramach działań Koalicji Otwartej Edukacji.
 6. Projekty
  1. Kontynuowanie Wikikonkursu, jako metody wspierania rozwoju treści i zasobów projektów. W części związanej z dofinansowaniem zakupu literatury, celem jest weryfikacja i zwiększanie jakości treści projektów.
  2. Organizacja Wikiekspedycji - projekt realizowany we współpracy z lokalnymi środowiskami, pozwoli pozyskać cenne zasoby typu zdjęcia i lokalne materiały informacyjne z obszaru Podlasia. Efektem dodatkowym, aczkolwiek ważnym, będzie propagowanie idei wolnej wiedzy i rozpowszechnianie wiedzy o projektach Wikimedia na tym terenie. Jeśli ta inicjatywa przyniesie pozytywne rezultaty, w postaci pozyskanych materiałów i oddźwięku w mediach, możliwe będą kolejne edycje w następnych latach, na innych obszarach Polski.
  3. Organizacja konkursów tematycznych, np. fotograficznych dla młodzieży, w celu przyciągnięcia ich i zainteresowania udostępnianiem swoich prac na wolnych licencjach dla projektów Wikimedia. Pod nazwą Wikipstryk Wrocław prowadzony jest konkurs na terenie Wrocławia. Jeśli inicjatywa przyniesie dobre rezultaty, w postaci zdjęć dobrej jakości dostępnych na Commons, możliwe będą kolejne edycje lokalne.

Wstępne plany budżetowe

[edytuj | edytuj kod]
Obecne środki: ok. 126.000 zł (zobacz budżet)

Planowane Wpływy

 1. składki: ok. 1.400 zł
 2. planowane donacje indywidualne poza OPP: ok. 2.000 zł
 3. planowane donacje z OPP: ok. 100.000,00
 4. planowane donacje firm: ok. 20.000 zł
Ogółem planowane wpływy: ok. 123.400 zł

Planowane Wydatki

 1. Koszty funkcjonowania Stowarzyszenia: ok. 6.000 zł
 2. Akcje promocyjne (w tym materiały): ok. 20.000 zł
 3. Organizacja Konferencji, GDJ i zlotów: ok. 60.000 zł
 4. Udział w konferencjach krajowych i zagranicznych: 20.000 zł
 5. Wikiakademie i warsztaty: 6.000 zł
 6. Wikikonkurs: ok. 20.000 zł
 7. Wikiekspedycja: 25.000 zł
 8. Wikipstryk: 7.000 zł
 9. Nowe projekty: 20.000 zł
 10. Inne formy wsparcia Wikimedia: ok. 2.000 zł
Ogółem planowane wydatki: ok. 186.000 zł