Biuletyn Informacji Publicznej

Raport Biura Prawnego 2007

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania


Biuro Prawne zostało powołane Uchwałą Zarządu nr 23/2006 2 listopada 2006. Wcześniej Stowarzyszenie współpracowało z kilkoma prawnikami, pracującymi dla niego dorywczo.

Zgodnie z tą uchwałą do zadań Biura należy:

 • wydawanie opinii w sprawach przekazanych przez Walne Zebranie, Zarząd, Komisję Rewizyjną lub Sąd Koleżeński, czyli każdą statutową władzę Stowarzyszenia;
 • przygotowywanie projektów stanowisk Stowarzyszenia w kwestiach prawnych istotnych ze względu na przedmiot jego działalności;
 • prowadzenie na polecenie Zarządu bieżących rozmów z innymi podmiotami w zakresie kwestii prawnych związanych z rozwojem projektów Wikimedia, w szczególności w zakresie uzyskania zgody na nieodpłatne wykorzystanie materiałów objętych prawami autorskimi;
 • weryfikowanie pod względem prawnym tekstów tłumaczeń wszelkich dokumentów Wikimedia Foundation Inc. oraz jej lokalnych partnerów (oddziałów).

Kierownikiem Biura został wybrany Artur Piotr Wewióra, zaś jego członkiem Maciej Tabert, wcześniej dorywczo współpracujący ze Stowarzyszeniem.

Pod rządami Artura Piotra Wewióry Biuro, oprócz swoich rutynowych, doradczych obowiązków, wykonało następujące zadania:

 • uporządkowało uchwały Zarządu i umieściło je na stronie internetowej Stowarzyszenia
 • dokonało kilku tłumaczeń dokumentów Wikimedia Foundation. Mi in: jego statutu i zasad polityki prywatności
 • przeprowadziło wstępną ocenę kosztów i potencjanych korzyści uzyskania przez Stowarzyszenie statusu Organizacji Pożytku Publicznego a także sporządziło listę dokumentów, które należało w tej sprawie przygotować
 • przygotowało wniosek o organizację zbiórki publicznej, który został złożony do MSWiA; wniosek ten został odrzucony przez MSWiA z przyczyn formalnych.

Ponieważ Artur Piotr Wewióra zrezygnował z kierownictwa Biurem Prawnym, ze względu na objęcie przez niego stanowiska asesora sądowego, Zarząd wybrał 10 marca 2007 na kierownika Monikę Mosiewicz.

Pod rządami Moniki Mosiewicz Biuro wykonało następujące zadania:

 • ostateczne przygotowanie dokumentów potrzebnych do uzyskania przez Stowarzyszenie statusu Organizacji Pożytku Publicznego, które zostały złożone 21 marca 2007; 31 marca 2007 status ten został Stowarzyszeniu przyznany
 • pomoc przy sporządzaniu kilku umów
 • rozstrzygnięcie kilku problemów prawnych (m.in. kwestii statusu Komisji Rewizyjnej).