Biuletyn Informacji Publicznej

Raport Finansowy za rok 2006

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Wstępny Raport Finansowy za rok 2006 (do końca listopada) - przedstawiony jako załącznik nr. 2 na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia Wikimedia Polska, które miało miejsce 16 grudnia 2006.

Raport ten został przez Walne Zebranie przyjęty do akceptującej wiadomości przez aklamację.

Wpływy

 • planowane składki: 300 zł - zrealizowane 615 zł (205%)
 • planowane donacje - ok 1000 zł - zrealizowane: 11 619,33 zł (1 619 %) :-)
 • dochód z wydania płyty DVD - planowany 1000 zł - zrealizowany: 0 zł
 • dochody nieplanowane: opłaty zlotowe, odsetki bankowe i różnice kursowe walut: 1503,76 zł
Ogółem planowane wpływy: ok 2300 zł - zrealizowane: 13738,09 zł (ok 600%)

Wydatki

 • Wydanie broszury - planowane 750 zł - zrealizowane 0 zł
 • Koszty funkcjonowania - planowane 200 zł - wydane 242,06 zł (przekroczenie ok 21%)
 • Wspieranie projektów - planowane 750 zł - zrealizowane: 930,53 zł (przekroczenie 24%)
 • Domena wikipedia.pl - planowane 109 zł - zrealizowane 230 zł (przekroczenie 110%)
 • Wydatki nieplanowane:
  • Koszty imprez: 8 380,7 zł (ale obie imprezy tak naprawdę przyniosły mały dochód).
Ogółem planowane wydatki: 2300 zł - zrealizowane 9783,11 zł (ok 330 %)

Bilans

Winien: 0
Ma: 5635,57 zł
Razem: 5635,57 zł

Wydatki planowane jeszcze w 2006 r.

Domeny: ok 1000 zł
Opłacenie sali na zlot w Sztygarce: ok 1000 zł
Pilotażowa akcja "zakładkowa": ok 1000 zł
Ew rozpoczęcie starań o OPP: ok 600 zł
Razem: ok 3600 zł

W sumie na koniec roku zostanie ok 1900 zł