Biuletyn Informacji Publicznej

Regulamin przyjmowania członków

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Regulamin przyjmowania członków do Stowarzyszenia Wikimedia Polska - uchwalony przez Zarząd 29.09.05:

Zgodnie ze statutem:

Art. 13.

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, która:

 1. uczestniczy w jakimkolwiek projekcie Wikimedia,
 2. wysłała do Zarządu pisemną deklarację o udzielenie członkostwa w Stowarzyszeniu, wraz z zaakceptowaniem jego statutu oraz kopią dowodu tożsamości,
 3. została zaakceptowana poprzez Zarząd,
 4. zapłaciła coroczną składkę członkowską.

Regulamin przyjmowania członków

Członkiem stowarzyszenia można zostać na jeden z poniższych sposobów:

Metoda "wirtualna"

 1. Kandydat zgłasza się na stronie Kandydatury na członków, wg schematu jaki tam teraz jest.
 2. Sekretarz sprawdza prawdziwość zawartych danych w sposób jaki uzna za właściwy w danej sytuacji.
 3. Gdy dane sprawiają wrażenie wiarygodne, wysyła na podany kontakt deklarację członkowską.
 4. Kandydat dostarcza wypełnioną i podpisaną deklarację wraz z kopią dowolnego dowodu tożsamości ze zdjęciem (legitymacja szkolna, prawo jazdy, dowód osobisty, paszport itp.) Dostarczenie może nastąpić w dowolny sposób (poprzez wysłanie maila z zeskanowaną deklaracją i dowodem tożsamości, faksem lub zwykłą drogą pocztową).
 5. Sekretarz informuje Zarząd o kandydaturze na najbliższym zebraniu.
 6. Zarząd podejmuje decyzje o przyjęciu bądź odrzuceniu kandydatury w drodze głosowania jawnego.

Metoda "na żywo"

 1. Kandydat zgłasza się fizycznie do dowolnego członka stowarzyszenia.
 2. Członek ten dostarcza zebrane od kandydata dane (nickname używany na jednym z projektów Wikimedia, adres e-mail lub inną formę kontaktu przez internet), wypełnioną deklarację i kopię dowodu do sekretarza w dowolny sposób.
 3. Sekretarz sprawdza dane kandydata i informuje Zarząd o kandydaturze na najbliższym zebraniu.
 4. Zarząd podejmuje decyzje o przyjęciu bądź odrzuceniu kandydatury w drodze głosowania jawnego.

Przepis przejściowy

 1. Wszyscy członkowie-założyciele stają się członkami Stowarzyszenia w momencie jego zarejestrowania bez przeprowadzania z nimi procedury przyjmowania.