Biuletyn Informacji Publicznej

Serwer narzędziowy/RODO/Zgoda

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
.


         


Tekst do wykorzystania przy zapisywaniu na mailingi i innych wymagających zgody na przetwarzanie danych osobowych:

  • Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora Danych Osobowych (dalej: „ADO”) – Stowarzyszenie Wikimedia Polska z siedzibą w Warszawie 00-580 al. Jana Chrystiana Szucha 16 lok. 15, zawartych w formularzu kontaktowym w zakresie: imię, nazwisko, adres e-mail, w celu przesyłania mi korespondencji zawierającej informacje o działaniach realizowanych przez Stowarzyszenie Wikimedia Polska. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że: w każdej chwili mogę zażądać usunięcia moich danych osobowych z bazy ADO Stowarzyszenia Wikimedia Polska, poprzez wysłanie e-maila zawierającego stosowne żądanie na adres: rodo@wikimedia.pl; mam prawo dostępu do treści swoich danych; podanie moich danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości przesyłania mi informacji o działaniach realizowanych przez Stowarzyszenie Wikimedia Polska.