Biuletyn Informacji Publicznej

UZ 2023-06

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania


Uchwały Zarządu Projekty Uchwał Zarządu


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 6/2023

z dnia 2 lutego 2023 roku


w sprawie w sprawie zmiany regulaminu nadawania i odbierania uprawnień użytkowników na wiki Stowarzyszenia

Uchyla się regulamin nadawania i odbierania uprawnień użytkowników na wiki Stowarzyszenia przyjęty uchwałą nr 46/2018 i przyjmuje regulamin o nowej treści jednolitej zawartej w załączniku.

Uchwała przyjęta stosunkiem głosów 4/0/0.