Biuletyn Informacji Publicznej

Spotkania Zarządu/Agenda 22-23 10 2011

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Agenda spotkania zarządu na żywo 22/23.10.2011 w Łodzi

Spotkanie[edytuj]

Spotkanie miało miejsce 22 i 23 października w Łodzi.

22 obrady trwały od ok 15 do 19, następnie zwiedzono siedzibę zarządu, zjedzono kolację w Manufakturze i kontynuowano obrady od ok 21.30 do 23.30.

23. obrady zaczęły się po śniadaniu ok 9.30 rano i trwały do 14.00.

Obrady odbywały się w sali restauracyjnej hoteliku, w którym byli zakwaterowani uczestnicy spotkania.

Na spotkaniu na żywo obecni byli:

 • W sobotę: Agnieszka Kwiecień (Nova), Maciej Król (Maikking), Tomasz Ganicz (Polimerek), Daniel Malecki (Leinad), Marek Stelmaski (Masti), Paweł Zienowicz (Sp5uhe), Juliusz Zieliński (Julo)
 • W niedzielę: Paweł Drozd (Drozdp), Nova, Maikking, Polimerek, Leinad, Masti, Sp5uhe, Julo, Anna Matusiak (sekretarka) i Wioletta Miler (księgowa)

Użyte skróty:

AK: Agnieszka Kwiecień
JZ: Juliusz Zieliński
PZ: Paweł Zienowicz
TG: Tomasz Ganicz
MK: Maciej Król
MS: Marek Stelmasik
PD: Paweł Drozd
DM: Daniel Malecki

Agenda[edytuj]

 1. Promocja
  • Strategia PR w mediach
  Cel: więcej nowych edytorów
  Działania:
  • informowanie o tym, że Wikipedię można edytować
  JZ: zmodyfikować przekaz do: "Wikipedię każdy może i powinien/warto edytować" - podkreślić że zapraszamy czytelników do zostania edytorami
  PZ: skierować przekaz na stronach internetowych bardziej osobiście, per Ty, nie w liczbie mnogiej
  • informować o aktywnościach w projektach i ich edytorach, chwalić się pozytywami
  • przekazywać depesze do PAP lub do innych powszechnych źródeł informacji
  Wnioski:
  • działania PR powinny być nastawione na edytowanie,
  • akcje aktywne, korzystać z systemu ogłoszeń płatnych i chwalić się detalami pozytywnymi
  • wspierać projekty z aktywną społecznością (Wikiźródła, Wikisłownik)
  • Działanie biura prasowego/rzecznika (rzecznik planuje jakieś sprawozdanie)
  Najważniejsze są cele jakie rzecznik wspiera:
  • docenić twórców Wikipedii
  • informowanie, że Wikipedię tworzy społeczność (za każdym razem wysyłać kogoś innego do mediów)
  • Przegląd i ogólne ustalenie jakie i ile jest nam potrzebne materiałów promocyjnych
  Mamy:
  • 2 broszury o edytowaniu Wikipedii
  • broszura o licencji
  Działania:
  • przygotować broszury dla projektów siostrzanych o edytowaniu (Commons, Wikisłownik, Wikiźródła - domena publiczna)
  • zmienić okładkę broszury o licencji
  • gadżety produkujemy z okazji wydarzeń, chociaż projekty przygotowujemy wcześniej
  • Czy kosztowne akcje promocyjne mają sens
  wszelkie drogie akcje promocyjne muszą być nastawione na edytowanie a nie ogólny wizerunek Wikipedii
 2. Outreach - czyli pozyskiwanie nowych edytorów
  • Przegląd dotychczasowych działań
   • Wikiwarsztaty i akademie - czemu to siadło?
   Działania:
   • zmodyfikować stronę wikiwarsztatów (TG) tak aby informować, że WMPL je może pomóc je organizować, trzeba przemyśleć jak je wypromować
   • organizować akcje jednodniowe, na podobieństwo OSM Mapping Party, wykorzystać np. inicjatywę DNA
   • na wzór KOED szkolić osoby, które potem będą prowadziły warsztaty, można skorzystać w tym celu z materiałów Bookshelf Project
   • współpraca z uniwersytetami trzeciego wieku (PD w Chorzowie to zrobił, MK w Poznaniu w trakcie rozpoznania). Organizacje te często nie mają infrastruktury, więc trzeba znaleźć i wynająć pracownie komputerowe.
   PD: mobilna pracownia komputerowa
   • edukacja nauczycieli
    • za pośrednictwem wojewódzkich ośrodków doskonalenia nauczycieli, ale wymaga wykładowców w województwach, można zacząć w kilku województwach
    • można w tym celu ogłosić, że WMPL finansuje wyjazdy i wykłady
    • trzeba opracować broszurę informacyjną o pomyśle i przygotować scenariusz zajęć (sylabus) dla ośrodków wojewódzkich (p. Ania roześle do wybranych ośrodków) - jak korzystać z Wikipedii, bez nastawienia na edytowanie, a raczej budowanie świadomości, przygotować stronę z informacjami (MK pod koniec listopada), znaleźć osoby gotowe do poprowadzenia takich zajęć.
    • Ministerstwo Edukacji ma listę kursów dopuszczonych do nauczania i można taki kurs przygotować we współpracy z dydaktykiem.
   • Wykłady - czemu mniej niż w poprzednich latach?
  Problemy:
  • bierne podejście, brak monitoringu wydarzeń
  Działania:
  • aktywnie monitorować jakie są konferencje, na które warto pojechać i informować/szukać wykładowców (AK, w porozumieniu z PZ i p. Anią do kontaktowania się z potencjalnymi wykładowcami, skorzystać ze strony wykłady)
 3. Pozyskiwanie materiałów dla projektów
  • Przegląd dotychczasowych działań
   • Wikiekspedycja i inne projekty "podróżne"
   • utrzymać, ponieważ jakość zdjęć jest wysoka, fotografuje się obiekty często ogólnie nieatrakcyjne dla fotografów
   • dobrze przygotowywać ekspedycje, tworzyć listy obiektów do sfotografowania, angażować też innych wikipedystów do tych przygotowań, nawet jeśli nie jadą
   • przygotować botem wykaz miejscowości/obiektów bez zdjęć z jakiegoś obszaru (MS sprawdzi co da się zrobić w celu przygotowania wykazu, współpraca z geoportalem)
   • strona informacyjna o wikiekspedycjach (Daniel, na początku 2012 roku)
   • Wikigranty,
   • dobrze działa, zgłoszenia napływają
   • więcej informacji o wikigrantach w projektach
   • PZ: współpraca z wydawnictwami w celu pozyskiwania od nich książek, WMPL potem przekazuje te książki edytorom, którzy muszą użyć ich do uźródłowienia artykułów, jak to zrobią, to mogą wnioskować o więcej
   • Wiki Lubi Zabytki i inne konkursy
   • będzie powtórzone w 2012, ale wymaga lepszej koordynacji
   • trzeba podsumować i spisać wnioski z tegorocznej edycji (koordynator - Odder)
   • strony indeksowe przygotowane z myślą o Wikiekspedycjach też tutaj się przydadzą (listy zabytków)
   • MS: przekazać bazę zabytków do Ministerstwa, żeby skorzystali z naszej pracy
  • Temat współpracy GLAM (NID, NAC, muzea?)
  • zarząd popiera zorganizowanie zespołu do spraw inicjatyw GLAM
  • propagować wśród polskich instytucji (bezpośrednio lub przez Ministerstwo) uczestnictwo w konferencjach i eventach GLAM
  • budować bazę adresową GLAM'ową i rozsyłać im informacje
  • Burza mózgów na temat innych, nowych działań?
  • PZ: współpraca z wydawnictwami i instytucjami, które wydają książki wąskotematyczne w małych nakładach (np. non profit), chcą te treści uwolnić tak żeby mogły znaleźć się w Wikipedii, ale nie wiedzą jak to zrobić, trzeba nawiązywać kontakt aktywnie i pozyskiwać te treści (zajmuje się tym dotychczas PZ, ale zachęcać innych do angażowania się)
 4. Działania integracyjne
  • Konferencje wiosenne utrzymać, o charakterze przekrojowym, nie tylko wewnętrznym ale także dla zewnętrznych projektów/środowisk. Konferencja trzydniowa, 1 dzień na walne.
  • GDJ i inne spotkania robocze powinny wychodzić z inicjatywy społeczności, być poprzedzone pracami, WMPL może wesprzeć organizację
  • warsztaty tematyczne dla wikipedystów prowadzone przez profesjonalistów wydają się mieć potencjał, łącznie z elementem wstępnym skierowanym do nowych
  • zachęcać do lokalnych spotkań, także obchodów n-lecia, o charakterze integracyjnym, warto inicjować działania zapoznające nowych z resztą społeczności
  • wznowić spotkania integracyjne jesienno-zimowe
 5. Lobying i współpraca zewnętrzna
  • Otrzymujemy zaproszenia do konsultacji społecznych (krótkie terminy)
   • Zarząd może dyskutować każdorazowo adekwatną reakcję na zaproszenie do takich konsultacji i wypracowywać stanowisko (ze wsparciem MK).
   • Równocześnie trzeba porozmawiać z prawnikami (TG) i ustalić możliwość współpracy przy opiniowaniu na zlecenie.
   • Opiniowanie projektów ustaw realizować w miarę możliwości poprzez KOED
  • KOED: Dzień Domeny Publicznej w styczniu 2012, w zmienionej formule, w Warszawie, WMPL finansuje.
  • KOED: planowany jest Kongres Otwartej Edukacji w 2012, WMPL i pozostałe organizacje z KOED wspólnie sfinansują
 6. Ostateczne skreślenie członków, którzy nie wpłacili składki
  • Rezygnacja z członkowska nadesłana mailem z adresu podanego w deklaracji członkowskiej jest tożsama ze zgłoszeniem woli na piśmie (art. 19 p. 1 pp. 1 Statutu)
  • 7 osób pozostaje do wyjaśnienia
  • Uchwała Zarządu Nr 52/2011 przyjęta jednogłośnie (6/0/0).
 7. Serwer - zarządzanie - jak zrobić, żeby działał?
  • MS zajmie się analizą sytuacji, możliwości i zaproponuje sposób organizacji administrowania serwerem toolsów.
  • serwer u PD jest sprawny, ale wyłączony, jest dostępny na potrzeby inicjatyw na życzenie, namiary na administratora Paweł podeśle na listę zarządu.
 8. Strategia pozyskiwania środków
  w sytuacji, gdy Fundacja nie zgodzi się na wejścia z naszymi banerami OPP, w tym: ogólna strategia akcji OPP - zarówno w opcji z banerami na projektach jak i bez nich
  • Nasza argumentacja: nie uczestniczymy w świątecznej zbiórce Fundacji, więc nie chcemy z tej zbiórki nic dla WMPL, ale chcemy zamieścić bannery 1% w projektach, bo Fundacja i tak tych pieniędzy nie może dostać.
  • w ciągu 6 miesięcy od zakończenia zbiórki 1% w 2011 mamy rozliczyć się z niej przed Fundacją (czyli do końca października 2011)
  • po przedstawieniu Fundacji rozliczenia rozpoczniemy rozmowy z Barym o akcji 1%, z którą chcemy wejść w lutym (TG)
   • jeśli nie dostaniemy pozwolenia na wejście na projekty, możemy:
    • ogłoszenia w prasie (większe, ale nasza grupa docelowa to internauci),
    • kontakt bezpośredni z dotychczasowymi darczyńcami
    • banner na wikipedia.pl i pozostałych naszych domenach
    • przekierowanie z opp.wikipedia.pl na opp.wikimedia.pl
    • reklama w google (często ludzie wchodzą na Wikipedię przez Google)
    • facebook, google+
    • dogadać się z portalami żeby wyświetlili nasz banner
    • wstawić info do sitenotice, jeśli będzie akceptacja społeczności
    • PZ: intensywniej korzystać ze sponsorów, bo jest jeszcze potencjał, PD: ale starać się o donacje, a nie za fakturę, żeby nie stać się płatnikiem VAT)
   • jeśli dostaniemy pozwolenie
    • wysłanie podziękowania do dotychczasowych darczyńców, razem z uproszczonym sprawozdaniem nastawionym na pozytywy naszego działania z punktu widzenia czytelnika Wikipedii oraz kalendarzem z Wiki Lubi Zabytki
    • PZ: wykonajmy też te działania, które przewidujemy w przypadku odmowy Fundacji
    • aktywniej uruchomić instytucję członka wspierającego
 9. Kandydaci na nowego skarbnika w obliczu deklaracji Pawła o chęci odejścia z tej funkcji
  • wstępnie przedyskutowane
  • upraszczanie procedur jest w trakcie, co uprości pracę skarbnika
   • zarząd zdecydował dać Pani Wioli dostęp do konta WMPL w celu wglądu i przygotowywania przelewów (bez możliwości wykonania operacji)
  • środki trwałe: po zrobieniu bilansu będzie lista zakupionych rzeczy, którą opublikuje się
 10. Administracja i obieg dokumentów (z udziałem księgowej i Pani Ani)
  • obieg dokumentów finansowych został omówiony
   • pani Wiola w grudniu powinna spotkać się ze skarbnikiem w celu wstępnego przygotowania do bilansu
   • Pani Wiola prosi o dokładne opisywanie faktur, kto opłacił, że kartą
   • PD: przygotował instrukcje rozliczania delegacji krajowych i zagranicznych, będą po zatwierdzeniu dostępne na stronie WMPL razem ze wzorami wypełnionych delegacji
 11. Podział obowiązków przy przygotowaniu sprawozdania rocznego dla Fundacji i Ministerstwa
  • draft sprawozdania merytorycznego (AK, ostateczny termin na 31 marca, można zacząć na internalu)
  • część finansowa (PD)
  • Raport dla Fundacji
   • ile z 1% dostaliśmy, jaki jest stan kont i ile wydaliśmy (PD)
   • opis merytoryczny naszych działań (TG)
 12. Walne / konferencja w przyszłym roku
  • już od listopada temat powinien być ruszony, na listę wysłać zaproszenie do zgłaszania propozycji organizacji i terminów.
  • Walne zwyczajne musi się odbyć do końca czerwca, walne w 2012 jest walnym wyborczym i może też będą propozycje zmian w statucie. Sprawozdanie z poprzedniego roku musi być sporządzone do końca marca, zatwierdzone przez walne musi być do końca czerwca. Termin do ustalenia: maj/czerwiec.
  • Do zmian w statucie należy dobrze się przygotować - każda zmiana powinna zostać opisana z przedstawieniem uzasadnienia, argumentów za i przeciw. Czas na dyskusję online, w trakcie walnego głosowanie.