Biuletyn Informacji Publicznej

Spotkania Zarządu/Agenda 27-29 06 2014

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Spotkanie Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska “na żywo”

28-29 czerwca 2014
Uczestnicy spotkania
Zarząd (Tomasz Ganicz, Michał Buczyński, Marek Stelmasik, Małgorzata Wilk, Maciej Król, Karol Głąb, Wojciech Pędzich)
Komisja Rewizyjna (Juliusz Zieliński, Daniel Malecki)
Anna Matusiak (pracownik biurowy Stowarzyszenia, do połowy obrad w sobotę)
Anna Grzeszczak (księgowa Stowarzyszenia, do połowy obrad w sobotę)
Prowadzący spotkanie: Tomasz Ganicz

28 czerwca 2014[edytuj]

Polityka rachunkowości i inne kwestie finansowe
Spotkanie rozpoczęło się dyskusją na temat polityki rachunkowości Stowarzyszenia. Padła propozycja, by politykę (przyjętą decyzją Prezesa) opublikować w BIP, wraz z rejestrem środków trwałych i wyposażenia, by mogła być dostępna (i w odświeżonej wersji obowiązująca) od początku 2015. Rejestr majątku (środków trwałych i materiałów) jest w tej chwili wprawdzie prowadzony, jednak funkcjonuje w formie rozproszonej, zbierany przez łącznie 4 osoby (osobno dla materiałów biurowych, osobno dla materiałów promocyjnych i osobno dla środków trwałych) - stąd jest konieczność uporządkowania i scalenia tych rejestrów w jeden. Pani Ania, księgowa, ma dostarczyć rejestr księgowy wynikający z prowadzonych przez nią ksiąg handlowych, zaś pani Ania Matusiak razem z Karolem Głąbem oraz innymi osobami zorientowanymi w temacie scali i zaktualizuje istniejące rejestry, tworzone dotąd w formie rozproszonej z rejestrem księgowym oraz przeprowadzi remanent. Pani Ania Grzeszczak zobowiązała się przygotować wykaz księgowy nabytych materiałów i środków do 30 lipca, natomiast aktualny spis istniejących materiałów i sprzętu ma być ukończony do 30 sierpnia. Uporządkowany rejestr będzie odtąd prowadzany w jednolity sposób (arkusz kalkulacyjny) i raz na kwartał aktualizowany na wiki Stowarzyszenia.
Wspomniano również o konieczności sporządzenia i prowadzenia rejestru umów. Prace wokół rejestru będą wykonywane przez Panią Anię Matusiak i Karola Głąba. Termin zakończenia planowany jest na 30 lipca 2014.
Obsługa kont i rozliczeń
Oobecnie praca Mastiego jest bardzo sprawna i w tym zakresie nie ma potrzeby dużych zmian. Aktualizacji wymagają formularze delegacji, które Masti ma opracować i udostępnić. Wspomniał o arkuszu kalkulacyjnym, w którym zapisywane są bieżące płatności. Osobom zainteresowanym (lub wszystkim członkom Zarządu) zostanie przekazany dostęp do arkusza pod warunkiem podpisania upoważnienia dostępu do danych osobowych. Sprawdzono, że przewodniczący Komisji Rewizyjnej ma już upoważnienie ważne od 2008 roku. Pani Ania Grzeszczak zauważyła, żeby osoby oddające rozliczenia kosztów podróży wpisywały nie tylko kwoty, ale również miasta startu i końca przejazdu oraz ilość przejechanych kilometrów, co zracjonalizuje podawane informacje.Masti wspomniał o automatyzacji obliczania wysokości diet krajowych i zagranicznych. Arkusz zostanie udostępniony po jego dopracowaniu.
Padła kwestia rozliczania faktur, które spływają zbyt późno (bywały sytuacje, że faktury takie pojawiają się w Stowarzyszeniu nawet po zakończeniu roku obrachunkowego) w ogólnym kontekście rozliczeń księgowych. Faktury mają być rozliczane zgodnie z odnośnymi uchwałami, najlepiej w cyklu kwartalnym (faktury nadesłane po tym terminie nie będą rozliczane).
Do załatwienia pozostaje podpis elektroniczny dla Pani Ani Grzeszczak, która obecny podpis będzie mogła wykorzystywać do września 2014. Zarząd wyraził wstępną zgodę na ten konieczny nabytek.
Biuro
Internet - Pani Ania Matusiak wspomniała, że obecnie abonowane łącze internetowe w siedzibie biura jest kiepskie, wyłączane co jakiś czas. Wpedzich zaproponował rozwiązanie LTE Plusa 25 GB/miesiąc (brak limitu danych w LTE, 59,99 zł brutto). Istnieje również możliwość wykorzystania jednego z wolnych modemów (np. aktualnie w dyspozycji Plogiego), bądź założenia “klasycznej” linii telefoniczno-internetowej od Orange.
Juliusz Zieliński poruszył kwestię lokalizacji biura Stowarzyszenia, ewentualnej zmiany lokalizacji. Według pani Ani Matusiak plusem aktualnej lokalizacji biura jest to, że znajduje się na uboczu lecz względnie blisko centrum. Masti zauważył, że przydałyby się nowe meble, bo nie da się na aktualnych siedzieć (dać dobre krzesła, biurko). Przenosiny biura to spora operacja logistyczna, nie wiadomo, czy warta zachodu. Zasugerowano rozejrzenie się za nową lokalizacją i zbadanie kosztów wynajmu w dogodniejszym miejscu. Kwestia mebli, telefonu, internetu - do rozwiązania “na teraz” (założenie klasycznej linii telefonicznej może rodzić wyzwania w przypadku przeprowadzki).
Kolejną kwestią jest słabo działający telefon Stowarzyszenia. Należy zmienić obecne rozwiązanie.
Tabela podziału zadań zarządu
Dyskusję rozpoczęto stwierdzeniem, że obecny podział zadań Zarządu jest zbyt szczegółowy. Ogólnie, sprawdza się podział na sześć głównych obszarów. Przedyskutowaliśmy poszczególne punkty, przy czym pojawiła się kwestia zatrudnienia koordynatora współpracy z instytucjami GLAM (co i tak musi być kontrolowane przez jednego z członków zarządu). Zdecydowano, że raporty z działalności będą pisane rocznie a nie kwartalnie. Podczas dalszej dyskusji przeanalizowano każdy punkt tabeli zawierającej podział zadań Zarządu i dokonano odpowiednich modyfikacji proponowanych podczas spotkania, nie zmieniając znacznie ogólnego rozkładu tabeli. Po dokonaniu wszystkich zmian przyjęto podział zadań Zarządu. Uchwała nr UZ 2014-36 stosunkiem głosów 7/0/0.
Serwer
Potrzebny jest ktoś, kto będzie administrował serwerem Stowarzyszenia, zastępując zajętego Sapera. Masti przekazał informację, że Saper poszukuje osoby, która go zastąpi, zatem należy poczekać na wynik “rekrutacji”.
Zarządzanie stroną
Polimerek zaznaczył, że najczęściej aktualizacje są robione przez niego samego i Karola007, oraz kilka innych osób, które pracują w różnych obszarach wiki Stowarzyszenia. Warto byłoby zaktualizować stronę główną np. o menu rozwijane umożliwiające użytkownikowi zobaczenie, do kogo można zwrócić się z konkretnymi pytaniami, wnioskami, projektami. Nie ustalono jednak kto by to miał zrobić.
Pisanie raportów
Temat został szerzej przedyskutowany w trakcie prac nad podziałem zadań Zarządu (raporty z częstotliwością roczną zamiast kwartalnej). Osobą odpowiedzialną za pisanie raportów pozostaje Aegis.
Strategia OPP na przyszły rok i ew. inne źródła przychodów.
Masti stwierdził, że w wyniku zmian sposobu rozliczania PIT-ów za 2014 rok mogą ucierpieć wszystkie OPP. Masti opowiedział o stanie rozmów z Wikimedia Foundation o wyświetlaniu banerów reklamowych OPP w polskojęzycznych projektach Wikimedia. Polimerek wspomniał o możliwości wykorzystania innych źródeł finansowania: crowdsourcing, crowdfunding, na co pozwala zmieniona ustawa o zbiórkach publicznych. Sprawa do rozważenia np. w przypadku pojawienia się projektu z określonym budżetem, który można byłoby tak sfinansować.

Trzecim sposobem pozyskiwania środków jest staranie się o i wykorzystywanie dotacji rządowych i innych grantów.

Współpraca GLAM, współpraca z innymi NGO, instytucjami naukowymi + GLAM koordynator
Zarząd dostrzega potrzebę zatrudnienia osoby odpowiedzialnej za kontakt z instytucjami i współpracę z innymi NGO. Na początek zaproponowano zatrudnienie osoby na zlecenie na okres próbny np. 6 miesięcy. Wstępnie zaproponowany termin rozpoczęcia współpracy z koordynatorem to wrzesień 2014. W związku z tym proces rekrutacji musi rozpocząć się już w lipcu. Dyskutowano na temat sposobu w jaki można sprawdzić umiejętności i skuteczność działania koordynatora. Padła propozycja, by na początku przydzielić osobie z ogólnymi umiejętnościami niezbędnymi do pracy na omawianym stanowisku, specjalny projekt. Podjęto próbę określenia zagrożeń, jakie mogą wpływać na zmniejszenie skuteczność zatrudnionej osoby. Podkreślono, że zakres obowiązków jest bardzo duży i jednym z punktów zaczepienia może być odświeżenie kontaktów z instytucjami, które w przeszłości współpracowały już ze Stowarzyszeniem. Wpedzich przypomniał ideę rozpoczęcia współpracy z instytucjami związanymi z językiem kaszubskim. Ewaluacja pracy koordynatora w pierwszym okresie współpracy może być punktem wyjścia do dalszej, długofalowej współpracy i budowania tzw. “efektu domina” określanego jako “drabina” do pozyskiwania i realizacji większych projektów współpracy z coraz większymi instytucjami. Osoba pełniąca tę funkcję powinna się wykazać kreatywnością podczas poszukiwania nowych projektów i perspektyw współpracy z różnymi instytucjami. Dobrym punktem startu byłby projekt współpracy z poznańskim archiwum (Polimerek i Maikking pilotują temat).
Konkursy WLZabytki, WLZiemię, WLWildę i co jeszcze WLubi?
Polimerek przedstawił w kilku zdaniach poszczególne konkursy, ich historię, idee, oraz najważniejsze osoby odpowiedzialne za ich koordynację. Przedstawił również szanse i zagrożenia dla tych projektów w przyszłości. Padł pomysł by nawiązać kontakt z Panią Agnieszką Jarmuł, by koordynowała tegoroczną edycję konkursu “Wiki Lubi Zabytki“. W międzyczasie planuje się rozpoczęcie rekrutacji na stanowisko koordynatora GLAM i przydzielenie koordynacji konkursu nowej osobie na początek. W trakcie dyskusji stwierdzono jednak, że szybka rekrutacja i przydzielenie niedoświadczonej osoby w chwili, gdy przygotowania do konkursu powinny być mocno zaawansowane, nie jest właściwe. W temacie Wiki Lubi Zabytki padł pomysł dodania nagrody za sfotografowanie zabytków, które nie mają dotąd zdjęcia w Commons, ale to jest trudne do ustalenia ze względu na to, że istnieją zdjęcia przedstawiające zabytki, ale nieznajdujące się w “zabytkowych” kategoriach. Aegis rzucił pomysł sporządzenia dodatkowej listy zabytków, których sfotografowanie jest “szczególnie pożądane” i ustanowienie nagrody za największą liczbę sfotografowanych tych konkretnych obiektów. Domyślnie byłyby tam zabytki, które prawdopodobnie nie mają zdjęć w Commons (ew. mają kiepskie), a które są szczególnie warte sfotografowania. Pomysł został przyjęty z dużym zainteresowaniem. Aegis Maelstrom pogada z PMG czy dałoby się stworzyć klona / odstrzał WikidataGame, który pomógłby skategoryzować prawidłowo zdjęcia polskich zabytków.
Wikiekspedycje - czy kontynuować, co zmienić?
Zwrócono uwagę, że Wikiekspedycje mają coraz mniejsze obszary działania w terenach, gdzie jest nie tylko mało fotografii, ale i mało wikipedystów. Koordynator nie będzie wspierany finansowo.
Inkubator pomysłów?
Temat był już dyskutowany przy okazji podziału obowiązków w ramach Zarządu. Opiekunem inkubatora pomysłów, czy raczej projektów ma być Karol, który się zobowiązał uruchomić to przedsięwzięcie.
Działania na rzecz wizerunku projektów - co można robić oprócz tego, co robimy dotąd?
Zatrudnienie PR-owca - dyżur stały 24/7, na pewno w I kwartale 2015 przygotowanie strategii na napędzanie wpływów z OPP, toteż jego zatrudnienie trzeba by dopiąć już niedługo. Różnica w stosunku do rzecznika: oczekujemy aktywnego działania. Praca głównie w trybie zadaniowym i - przynajmniej na początku współpracy - umowa-zlecenie. Pomysły na jego działania były zgłaszane przez Leinada, do wypracowania do formy ogłoszenia rekrutacyjnego.
Przegląd materiałów promocyjnych
Kiedyś sprawą zajmowała się Magalia, teraz sprawą zajmie się Maire, która ustali z Anią (w ramach inwentaryzacji majątku) stan materiałów i wypracuje dalsze działania. Należy rozważyć aktualizację istniejących broszur o edytowaniu i zastanowić się nad nową, lub aktualizacją istniejących tak aby była w nich zawarta podstawowa instrukcja korzystania z edytora wizualnego, z pomocą TaraLocesiliona. Gdybyśmy mieli GLAM-koordynatora, mógłby on też rozwinąć broszury GLAM-owe. Pojawia się propozycja wydania kolejnej książki tematycznej (vide Chopin i Skłodowska), co można by rozważyć na rok 2015, być może nie w wersji wielojęzycznej, ale w edycji polskojęzycznej i w szerszej gamie tematycznej (np w temacie większych instytucji obchodzącej swoje okrągłe jubileusze działania). Polimerek wspomniał o ewentualności współpracy z Wolnymi Lekturami. Maire zasugerowała, by pomyśleć o nagraniach wybranych artykułów z Wikipedii. Warto ogólnie zajrzeć na Outreach wiki, w sekcję Bookshelf i zobaczyć czy nie da się adaptować którejś z istniejących broszurek: https://outreach.wikimedia.org/wiki/Bookshelf
Wystawy WLZ i POTY
Wystawy powoli ludziom się nudzą w dotychczasowej formie (nawet odnawiane). Może warto się zastanowić nad zmianą koncepcji. Aktualnie wystawy są rozpisane do 13 grudnia. Sprawa jest do przedyskutowania pod koniec roku. Na razie wystawy będą kontynuowane w obecnej formule.

29 czerwca 2014[edytuj]

Stoisko na Wikimanii
Padła propozycja, by wziąć ze sobą urządzenie do produkcji buttonów oraz wyprodukować partię cukierków opakowanych w specjalne opakowanie z nadrukiem związanym ze Stowarzyszeniem. Pomysł wzbudził zainteresowanie ale również obawy ze względu na narażenie na wysoką temperaturę produktów żywnościowych. Rozmawiano o pakiecie materiałów promocyjnych, którymi można by się pochwalić na arenie międzynarodowej. Maire skontaktuje się z Panią Anią i razem ustalą obecny stan i zapotrzebowanie na materiały promocyjne i gadżety, ze szczególnym uwzględnieniem Wikimanii w Londynie.
Warsztaty i co ponadto?
Warsztaty obecnie są organizowane, jednak tylko w sytuacji, gdy zainteresowani sami się zgłoszą do Stowarzyszenia. Polimerek wspomniał o pomyśle szkolenia z korzystania z edytora wizualnego. Maikking zaproponował zorganizowanie szkolenia, na którym uczestnicy zapoznaliby się ze sposobami przeprowadzenia szkoleń i warsztatów. Szkolenie dla szkolących mogłoby wzbudzać zainteresowanie, ponieważ nasi wolontariusze często nie posiadają odpowiednich umiejętności umożliwiających skuteczne szkolenia osób z zewnątrz. Szkolenie ze szkolenia można by powiązać ze szkoleniem z korzystania z edytora wizualnego. Trójdzielna broszura ogólna o Wikimediach mogłaby się stać materiałem rozdawanym masowo przy każdej okazji. Polimerek opisał nieudaną próbę przygotowania takiej broszury w zeszłym roku i poprosił Maire by o takim pomyśle pamiętała w przyszłości.
Działania na rzecz dotychczasowych wolontariuszy
W dyskusji poruszono problem pozyskiwania nowych edytorów. Wspomniano o problemach w zaangażowaniu młodych ludzi, dla których edytowanie Wikipedii jest nieatrakcyjne w porównaniu z obecnymi trendami organizacji i spędzania wolnego czasu. W dalszej części dyskutowano nad projektami, które związane byłyby z nagrywaniem treści Wikimediów. Przykładem były tutaj bajki Artura Oppmana, które były czytane przez aktorów. Kolejnym pomysłem jest nagranie filmów lub animacji związanych z kursami edytowania z wykorzystaniem edytora wizualnego. Aegis Maelstrom wspomniał, że może podpytać kogoś kto mógłby się tym zająć, wspomniano również o możliwości zaangażowania w ten projekt Tara Lócesiliona.
Konferencje lokalne i ogólnopolskie - jakie, ile, czy warsztaty wewnętrzne?
Idea konferencji związanej z samym Stowarzyszeniem została odrzucona przez zebranych, jako prawdopodobnie mało efektywny i kosztowny sposób komunikacji. Padł pomysł zaktywizowania wolontariuszy zrzeszonych w Stowarzyszeniu. Jednym z pomysłów było przeprowadzenie badania wśród członków Stowarzyszenia. Polimerek wspomniał, że takie badanie było przeprowadzone przez Szwedzkiego w 2008 r. i że jego wynik jest dostępny na wiki w formie tabeli, która jednak nie była aktualizowana od 2010 r. Wpedzich zbuduje nowszą wersję ankiety, która zostanie rozesłana przez Karola007, a potem będzie opracowana na wzór istniejącej tabeli na stronie “Plany działań członków Stowarzyszenia”. Padł pomysł zmiany Statutu Stowarzyszenia w Art. 13. pkt. 1. o wymogu uczestnictwa w jakimkolwiek projekcie Wikimedia.
Komunikacja ze środowiskami akademickimi i bibliotekami
Komunikacja ze środowiskami akademickimi powinna być bardziej ożywiona, aby móc podjąć działania szkoleniowe i prewencyjne przeciwdziałające zniechęceniu się nowych edytorów oraz zabezpieczające przed wprowadzaniem nieprzygotowanych treści. Polimerek wspomniał, że Stowarzyszenie nie ma możliwości dotarcia do wszystkich uczelni, ponieważ przy wykonaniu masowej akcji informacyjnej (np. poprzez rozesłanie wiadomości mailowych, czy materiałów informacyjnych), może to spowodować masowy odzew, który sparaliżuje nasze działania. Już przy kilku równoległych zgłoszeniach, wydajność jak i jakość pomocy z naszej strony drastycznie spadnie. Jednym z pomysłów na rozwiązanie tej kwestii, jest organizacja grantu naukowego związanego z edytowaniem Wikipedii. Według tego pomysłu masowy odzew w postaci wniosków o grant byłby ukierunkowany i ograniczony do wybrania jednego zwycięskiego wniosku, a następnie przystąpienia do ścisłej współpracy przy jego realizacji. Maire podkreśliła, że warto w tym miejscu pamiętać również o bibliotekach. Dobrym wyjściem do współpracy jest organizacja wystaw w pomieszczeniach bibliotecznych i nawiązywanie współpracy z pracownikami, którzy mogliby w trakcie wykonywania swoich zadań pozyskiwać nowych wolontariuszy. Polimerek opowiedział o niektórych problemach współpracy i ryzyku określenia tego typu działań jako rodzaj “akwizycji”, której wykonywanie jest zabronione w godzinach pracy bibliotekarzy.
Udział Stowarzyszenia w targach i innych tego typu imprezach zewnętrznych
Maire zapytała o opinię Zarządu na temat uczestnictwa w różnego rodzaju targach, na przykład o targach typu 50+ które niedawno się odbyły i w których uczestniczyliśmy. Wymieniono doświadczenia (Maikking). Padł pomysł wyprodukowania “kulki-gniotki” jako gadżetu promocyjnego rozdawanego np. przy okazji targów.
Warsztat foto w Radomiu - czy robić?
Polimerek wspomniał o pomyśle organizacji warsztatów fotograficznych w Radomiu, jednak ze względu na brak ostatecznej formy tego projektu nie przedyskutowano go szczegółowo.
Omówienie sytuacji w KOED
Polimerek stwierdził, że jest ogólnie zadowolony z działalności KOED jako całości, jak również naszego wkładu w tę koalicję. Przypominał, że oprócz niego, przedstawicielem Stowarzyszenia jest od niedawna Szymon Grabarczuk. KOED pisze opinie na różne tematy (np. ustawodawcze), ale z własnego punktu widzenia i zainteresowania; organizacje członkowskie biorą opinie KOED-owskie i dostosowują je do swoich potrzeb. SWMPL jak do tej pory tego nie robi, nadzieja, że mógłby to pociągnąć Szymon. Wspomniano np. maile od prokuratury wzywające do wydania danych typu adres IP edytora, przedyskutowano, co z tym zrobić, podobnie w sytuacji, gdy do stowarzyszenia przychodzi korespondencja od osób których prawa autorskie zostały naruszone. Polimerek nadmienił, że w takich sytuacjach wspomina o możliwości pomocy prawnej zorganizowanej przez stowarzyszenie takiej pokrzywdzonej osobie, jednak jak dotąd nikt ostatecznie nie zdecydował się założyć sprawy sądowej, a stowarzyszenie nie jest tu stroną, bo prawa autorskie należą do osób dodających treści.
Inne koalicje
Tar Lócesilion pisał o koalicji ws. otwartego rządu, czy OFOP (Ogólnopolskiej Federacja Organizacji Pozarządowych) - należałoby się zastanowić, czy nie warto byłoby do nich przystąpić. Temat pojawił się już na spotkaniu Zarządu 17 czerwca 2014 roku i obecnie oczekujemy szczegółowych informacji na temat procedury przystąpienia do koalicji ws. otwartego rządu. Jeśli chodzi o OFOP, to po przejrzeniu czym się zajmuje ta koalicja, zdecydowana, że przystąpienie do niej ma ograniczony sens, ze względu na to, że instytucja ta nie zajmuje się sprawami, które interesują nasze stowarzyszenie.
Spotkania wschodnieuropejskie
Aegis Maelstrom podkreślił, że Polska jest jedynym miejscem w którym może takie spotkanie mieć sens i może się udać. Maikking od początku był sceptycznie nastawiony do tej konferencji, ponieważ językiem roboczym z przymusu będzie język angielski i brak jest konkretnych pomysłów na współpracę międzynarodową w takim gronie. Idea konferencji nie różni się znacznie od Konferencji Wikimedia Polska na którą zaproszono by gości z krajów środkowej Europy. Aegis Maelstrom zapytał jakie jest zapotrzebowanie na organizację tego typu konferencji. Sądzi, że o ile z frekwencją nie powinno być problemów, to sama treść merytoryczna konferencji może budzić wątpliwości. Chapter Conference dla Aegisa Maelstroma była ciekawą imprezą, natomiast inne, były znacznie mniej interesujące. Maikking wspomniał o Tomku Raburskim, który z Magalią był na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu. Inicjatywa ma ruszyć od przyszłego roku akademickiego. Sam Tomek jest zaangażowanym wolontariuszem i Zarząd upatruje w nim potencjalnego organizatora konferencji. Zdaniem Maikkinga konferencja wschodnieuropejska to mnożenie bytów i tak naprawdę strata środków przy niewielkich zyskach.
Poszerzenie formuły Wikigrantów i wzajemne zapraszanie się na krajowe konferencje, w tym zasady delegowania i udział w międzynarodowych spotkaniach tematycznych
W tej chwili prośby o dofinansowanie wyjazdów zgłasza się bezpośrednio do zarządu. Dotyczy to zarówno wyjazdów naszych za granicę jak i osób z zagranicy do nas. Dyskutowano o tym, czy włączyć taką możliwość bezpośrednio w Wikigranty, czy też utworzyć nową komisję do tego celu. Karol i Wpedzich stwierdzili, że lepiej jest zachować “czystość” Wikigrantów i nie poszerzać jej formuły, gdyż obecna formuła cieszy się powodzeniem. Polimerek zasugerował stworzone nowej komisji na bazie komisji działającej przy przyznawaniu stypendiów na Wikimanię. Komisja miałaby się zajmować wnioskami o dofinansowanie indywidualnych wyjazdów, zarówno na zewnętrzne konferencje, jak i dla osób z zagranicy, które by chciały przyjeżdżać na konferencje i spotkania organizowane przez nasze Stowarzyszenie. Ta nowa komisja mogłaby by być zbudowana w oparciu o komisję przydzielającą stypendia na Wikimanię i działać stale na podobnych zasadach, to jest rozdzielałaby stypendia w ramach ogłaszanych programów stypendialnych, ale też można by się do niej zgłaszać o indywidualne dofinansowanie wyjazdów na zewnętrzne konferencje. W tym drugim przypadku - komisja oprócz analizy dorobku osoby zgłaszającej się, musiałby również analizować same konferencji - w kontekście sensowności wysyłania na nie kogokolwiek.

Zobacz też[edytuj]