Biuletyn Informacji Publicznej

Sprawozdanie Zarządu za 2005

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
(Przekierowano z Sprawozdanie Zarządu 2005)
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Sprawozdanie Zarządu za rok 2005:

Sprawozdanie to zostało przyjęte na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia Wikimedia Polska i stanowiło podstawę przyjęcia absolutorium dla Zarządu

Stowarzyszenie zostało zarejestrowane 15 listopada 2005. Jeszcze przed rejestracją Zarząd podjął kroki przygotowujące jego działanie:

 • Uruchomiono wiki Stowarzyszenia na serwerze Fundacji
 • Uruchomiono listę dyskusyjną i zapisano do niej wszystkich członków-założycieli (oprócz jednego)
 • Utworzono kanał IRC #wikimedia-pl, przy użyciu którego odbyło się 11 cotygodniowych posiedzeń Zarządu spełniające wymogi Statutu (quorum).
 • Wybrano Lzura na rzecznika prasowego
 • Przygotowano regulaminy na temat:
  • Trybu przyjmowania członków
  • Polityki prywatności
  • Zasad przyjmowania składek
  • Działania Zarządu
 • Prowadzono negocjacje z Zarządem Fundacji Wikimedia:
  • w sprawie otrzymania pieniędzy na rozruch, w wyniku czego na konto wpłynęło 125 EUR
  • w sprawie logo stowarzyszenia, w wyniku czego powstał jego projekt - na wzór logo Fundacji
 • Prowadzono działalność promocyjną projektów Wikimedia: Datrio i Polimerek wystąpili w telewizji iTV, TOR wystąpił na spotkaniu per2per w Toruniu.

Po rejestracji Stowarzyszenia, podjęto następujące działania:

 • Załatwiono wszelkie formalności związane z rozpoczęciem działalności stowarzyszenia: załatwiono numer REGON, konto bankowe, papier firmowy, zorganizowano księgowość - załatwianie numeru NIP i pieczątek jest w trakcie
 • Przeprowadzono pierwszą zbiórkę składek wśród członków stowarzyszenia, w wyniku czego zebrano (jak dotąd) 55 zł
 • Zwołano Walne Zebranie
 • Rozpoczęto rozmowy z Kpjasem oraz Fundacją Wikimedia w sprawie statusu domeny Wikipedia.pl