Biuletyn Informacji Publicznej

Sprawozdanie Zarządu za 2006 (1)

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Realizacja planów zarządu na rok 2006

Dokument ten został odczytany i zaakceptowany w czasie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia 2006

Opis ogólny dokonań

Stowarzyszenie Wikimedia Polska podjęło się organizacji zlotu Wikimedia Polska 2006, który odbył się w dniach 29 kwietnia - 1 maja we Wrocławiu. Do tego celu szukano sponsorów oraz zapraszano na zlot osoby ze świata wolnej kultury oraz nauki. Konto Stowarzyszenia zostało użyte dla zbiórki funduszy, a samo Stowarzyszenie opłaciło zaliczkę za nocleg dla uczestników zlotu, wynajęcie sali konferencyjnej, oraz opłaciło nocleg kilku użytkownikom.

Stowarzyszenie Wikimedia Polska wspierało powstanie śląskiej edycji Wikipedii, wolnej encyklopedii, w czasie międzynarodowej dyskusji odbywanej na Meta.

Stowarzyszenie Wikimedia Polska dofinansowało wyjazdy użytkowników Wikipedii, które miały na celu zbieranie nowych materiałów do encyklopedii, które mogłyby zostać udostępnione na wolnych licencjach.

Stowarzyszenie Wikimedia Polska nawiązuje współpracę z osobami z innych organizacji zajmujących się rozwojem wolnej kultury, m.in. Fundacją Nowoczesna Polska oraz Creative Commons Polska.

Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska poczynił pierwsze kroki do wydawania użytkownikom serwisów Wikinews oraz innych wydawania legitymacji prasowych, wizytówek oraz akredytacji prasowych.

Stowarzyszenie Wikimedia Polska współpracuje z wydawnictwem Helion w kwestii wydania płyty DVD z zawartością Wikipedii, wolnej encyklopedii.

Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska utrzymuje dobre kontakty z Fundacją Wikimedia oraz jej lokalnymi oddziałami, uczestnicząc we wspólnych dyskusjach, konsultując sprawy ważne dla nich.

Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska jest w trakcie realizacji Wikikonkursu, polegającego na wsparciu projektów mających na celu pozyskiwanie materiałów potrzebnych do pisania haseł w projektach Wikimedia. Przeznaczono na to 500 zł.

Porównanie planów i ich realizacja

Działania na rzecz społeczności:

 1. Organizacja zlotu Wikimedia Polska 2006 we Wrocławiu na przełomie kwietnia i maja - właśnie jest w toku.
  • Użycie konta dla zbiórki funduszy - łączna suma zebrana do 25 kwietnia: 1520 zł.
  • Ewentualne sfinansowanie kilku osobom przyjazdu/pobytu - zostało zrealizowane w łącznej kwocie 100 zł
  • Znalezienie sponsorów dla zlotu - znaleziono dwóch sponsorów, którzy łącznie wpłacili 1500 zł
 2. Organizacja mniejszych, lokalnych spotkań - nie zrealizowano
 3. Organizowanie debat tematycznych nad rozwojem projektów Wikimedia - nie zrealizowano

Działania na rzecz projektów:

 1. Wspieranie nowych projektów w lokalnych językach, tj. śląskiej Wikipedii - wspierano powstanie śląskiej Wikipedii
 2. Działania na rzecz wspierania większego udziału środowiska naukowego w projekty - kontakty z PWN, Ossolineum i Ministerstwem Nauki - wykład na Festiwalu Nauki w Łodzi
 3. Rozwój grafiki, pozyskiwanie zdjęć i materiałów graficznych na wolnych licencjach - pierwsze próby WarXa i jego ekipy
 4. Wspieranie indywidualnych inicjatyw na rzecz projektów Wikimedia - Wikikonkurs w toku
 5. Pomoc i popularyzacja Wikinews poprzez wydawanie legitymacji prasowych oraz akredytacji Wikireporterom, gdy zostanie to ustalone (Fundacja Wikimedia wyrazi zgodę) - realizacja w toku

Działania medialne i promocja projektów

 1. Drukowanie broszur reklamowych dla potencjalnych darczyńców i dziennikarzy - został wykonany projekt
 2. Drukowanie mini-książeczek z hasłami z Wikipedii oraz Wikibooks rozprowadzanych przez wolontariuszy w miastach - książeczka niby jest, ale nikt jej nie rozprowadza
 3. Uczestnictwo w konferencjach, seminariach, zlotach dot. wolnego oprogramowania, edukacji itd. - aktywny był Tor i Polimerek
 4. Promocja bannerów projektów Wikimedia na stronach internetowych - nie zrealizowane
 5. Współpraca z innymi organizacjami mającymi za cel promowanie wiedzy, organizacje festiwali naukowych, itp. - Fundacja Nowoczesna Polska oraz Creative Commons Polska

Pozyskiwanie środków

 1. Wydanie płyty DVD z Wikipedią - w toku z Helionem

Zdobywanie funduszy poprzez zdobywanie grantów:

 1. Wystąpienie do fundacji wspierających naukę i rozwój wiedzy o dofinansowanie wyjazdu grupy polskich Wikimedian na Wikimanię - nie zrealizowane
 2. Rozpatrzenie realnej możliwości uzyskiwania grantów i dotacji pod pisanie haseł - nie zrealizowane

Sprawy międzynarodowe

 1. Przygotowanie gruntu pod organizację Wikimanii 2007 w Polsce oraz przedstawienie naszej propozycji Fundacji Wikimedia - nie zrealizowane
 2. Utrzymywanie kontaktów między Fundacją Wikimedia i społecznością projektów wiki - realizowane