Szkolenie z mediacji 2023/Dołącz

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Mediator to bezstronna osoba, niezaangażowana w spór, która wspiera skonfliktowane strony w spokojnym przedstawieniu swoich argumentów, we wzajemnym wysłuchaniu oraz w dojściu do porozumienia. Mediator udziela pomocy uczestnikom konfliktu w poszukiwaniu rozwiązań zaistniałej sytuacji, zachęca do skoncentrowania się na kwestiach spornych, wspomaga wypracować satysfakcjonujące wszystkich rezultaty. Mediator może służyć radą na każdym etapie sporu. Może nim być zarówno zadeklarowany mediator-ochotnik, jak i każda inna osoba wybrana przez strony konfliktu.

Grupa mediatorów jest otwarta. Aby do niej dołączyć, wystarczy dopisać się do listy znajdującej się na stronie Wikipedia:Mediacja/Mediatorzy. Zachęcamy wszystkie osoby uczestniczące w szkoleniu do przystąpienia do grona ochotników, którzy wyrazili gotowość prowadzenia mediacji.