Szkolenie z mediacji 2023/Program

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Pełny plan wydarzenia zostanie podany w późniejszym terminie.

Program szkolenia
Godz. Aktywność Miejsce
Piątek (20 października)
19:00 Wspólna kolacja i integracja Bistro Nova Karafka
ul. Bonifraterska 10B
Sobota (21 października)
07:00-08:15 śniadanie w hotelu Hotel Ibis Warszawa Stare Miasto
ul. Muranowska 2
08:25-08:30 spotkanie w lobby
08:30 wyjście z hotelu
9:00-11:00 Wprowadzenie – pre-test, omówienie programu, reguł, zasad, oczekiwań uczestników.
Mediacje jako forma rozwiązywania problemów, sporów i konfliktów a formy rozstrzygania
konfliktów – podobieństwa i różnice. Rodzaje konfliktów
ul. Nowy Świat 41 lok. 20
Warszawa
11:00-11:20 Przerwa
11:20-13:20 Postawy i indywidualne strategie radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych,
diagnoza konfliktów interpersonalnych, style komunikacji w konflikcie
13:20-14:00 Przerwa obiadowa
14:00-16:00 Techniki komunikacji w mediacji – parafraza, komunikat od siebie, komunikat ja,
dowartościowanie, odzwierciedlenie emocji, rodzaje i cele pytań w mediacji
16:00-16:20 Przerwa
16:20-19:10 Ewaluowanie form komunikacji interpersonalnej jako objaw powstawania i eskalacji
konfliktu, znamiona budowania barier w komunikacji. Style negocjacji
19:10-19:30 Przejście do restauracji
19:30 Kolacja Aioli Bread & Aperitivo
ul. Chmielna 26
Niedziela (22 października)
07:00-08:15 śniadanie w hotelu Hotel Ibis Warszawa Stare Miasto
ul. Muranowska 2
08:25-08:30 spotkanie w lobby
08:30 wyjście z hotelu
9:00-11:00 Techniki negocjacji, psychologiczne i społeczne mechanizmy wywierania wpływu w
procesie negocjacji i mediacji. Techniki stosowane przez druga stronę – obrona przed manipulacją
w negocjacji i w mediacji. Praca z emocjami stron i mediatora
ul. Nowy Świat 41 lok. 20
Warszawa
11:00-11:20 Przerwa
11:20-13:20 Etapy, procedury, rodzaje mediacji i rola mediatora
13:20-13:40 Przerwa
13:40-16:30 Mediacje – symulacja mediacji
16:30-17:00 Zakończenie i post-test