Biuletyn Informacji Publicznej

UZ 2005-6

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania


UZ 2005-5 UZ 2005-7


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 6/2005

z dnia 1 grudnia 2005 roku


w sprawie uchwalenia regulaminu Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska


Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska, zwany dalej Zarządem wprowadził następujący regulamin swojego działania:

  1. Zarząd spotyka się w czwartki, od godziny 21.00 na kanale IRC #wikimedia-pl
  2. Spotkania Zarządu są otwarte dla wszystkich członków Stowarzyszenia, chyba, że sprawy dotyczą kwestii personalnych członków, bądź kandydatów na członka (patrz Polityka prywatności). W tym wypadku uczestniczyć mogą członkowie Komisji Rewizyjnej.
  3. 2-4 razy do roku, Zarząd zbiera się na spotkaniach "na żywo".
  4. Zarząd podejmuje wszystkie uchwały poprzez jawne głosowanie, zwykłą większością głosów na kanale IRC lub na żywo.
  5. Do zadań prezesa i wiceprezesa należy: reprezentowanie medialne Stowarzyszenia w ścisłej współpracy z rzecznikiem prasowym, negocjowanie form współpracy z innymi organizacjami, zajmowanie się sprawami związanymi z aktywnym promowaniem projektów Wikimedia, reprezentowanie Stowarzyszenia w stosunku do społeczności projektów Wikimedia.
  6. Do zadań sekretarza należy: prowadzenie dokumentacji uchwał, sporządzanie protokołów ze spotkań Zarządu, zarządzanie listą członków i przeprowadzanie procedury ich przyjmowania i wykluczania, utrzymywanie stałych kontaktów z Fundacją Wikimedia.
  7. Do zadań skarbnika należy: prowadzenie dokumentacji księgowej, zarządzanie kontem, projektowanie budżetów, kontakty z urzędami: GUS, Urząd Skarbowy, Sąd Rejestrowy.
  8. Zarząd drogą uchwały może dobrać sobie do pomocy na czas określony oraz w zakresie określonym współpracowników bądź konsultantów. Za ich działalność przed Walnym Zgromadzeniem odpowiada Zarząd.