Biuletyn Informacji Publicznej

UZ 2006-2

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania


UZ 2006-1 UZ 2006-3


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 2/2006

z dnia 11 lutego 2006 roku


o wyborze doradcy prawnegoZarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska w dniu 11 lutego 2006 wybrał za jego zgodą na swojego doradcę prawnego kol. Macieja Tazbira. Kol Maciej Tazbir nie będzie otrzymywał żadnego wynagrodzenia z tytułu doradztwa prawnego dla Stowarzyszenia Wikimedia Polska, lecz będzie sprawował swoją funkcję społecznie.


Uwagi Biura Prawnego

Uchwała straciła moc na podstawie § 5 ust. 2 uchwały Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska z dnia 2 listopada 2006 roku w sprawie Biura Prawnego Stowarzyszenia.