Biuletyn Informacji Publicznej

UZ 2007-14

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania


UZ 2007-13 UZ 2007-15


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 14/2007

z dnia 16 kwietnia 2007 roku


o zwołaniu Sprawozdawczego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Wikimedia Polska


Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska podjął decyzję o zwołaniu Sprawozdawczego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Wikimedia Polska, w Białowieży, w budynku Zespołu Szkół Leśnych im. Leśników Polskich, w dniu 2 maja 2007 o godzinie 14:00 w pierwszym terminie i 14:30 w drugim terminie.

Porządek obrad:

 1. Wprowadzenie Zarządu.
 2. Przyjęcie regulaminu obrad zebrania.
 3. Wybór przewodniczącego, sekretarza i komisji skrutacyjnej Walnego Zebrania.
 4. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności w czasie trwania całej jego kadencji, w tym:
  1. Przedstawienie Raportu Biura Prasowego.
  2. Przedstawienie Raportu Wikonkursu.
  3. Przedstawienie Raportu Biura Prawnego.
  4. Przedstawienie wyniku finansowego i bilansu Stowarzyszenia za 2006 r.
  5. Przedstawienie wstępnych wyników finansowych za 2007 r.
 5. Głosowanie nad przyjęciem wyniku finansowego oraz bilansu Stowarzyszenia za 2006 r.
 6. Głosowanie nad absolutorium dla Zarządu.
 7. Dyskusja nad opłacaniem składek przez członków.
 8. Dyskusja nad projektem budżetu na 2007.
 9. Wolne wnioski.