Biuletyn Informacji Publicznej

UZ 2008-15

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania


UZ 2008-14 UZ 2008-16


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 15/2008

z dnia 8 maja 2008 roku


o zwołaniu Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Wikimedia Polska


Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska podjął decyzję o zwołaniu Sprawozdawczego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Wikimedia Polska, w domu wczasowym Marzena, w Rabce-Ponicach 129a, 34-700 Rabka-Zdrój, w dniu 24 maja 2008 o godzinie 15:00 w pierwszym terminie i 15:30 w drugim terminie.

Porządek obrad:

  1. Przyjęcie regulaminu obrad zebrania.
  2. Wybór przewodniczącego, sekretarza i komisji skrutacyjnej Walnego Zebrania.
  3. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności w całym 2007 r.
  4. Przedstawienie przez Komisję Rewizyjną oceny pracy Zarządu za cały 2007 r.
  5. Głosowanie nad przyjęciem bilansu, rachunku wyników oraz informacji dodatkowej za 2007 r.
  6. Głosowanie nad absolutorium dla Zarządu za cały rok 2007.
  7. Wybór członków Zarządu na nieobsadzone miejsca.
  8. Propozycja zmian w statucie.
  9. Głosowanie nad zmianami w statucie.
  10. Wolne wnioski.