Biuletyn Informacji Publicznej

UZ 2008-22

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania


UZ 2008-21 UZ 2008-23


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 22/2008

z dnia 21 sierpnia 2008 roku


o przygotowaniu materiałów promocyjnych


Zarząd Stowarzyszenie Wikimedia Polska przeznacza kwotę do 10000 zł na przygotowanie i druk materiałów promocyjnych Wikipedii i innych projektów Wikimedia. Jednocześnie Zarząd podejmuje decyzję o zatrudnieniu na umowę o dzieło osoby, która podejmie się:

  • analizy dotychczas wykonanych projektów materiałów promocyjnych
  • zaproponowania Zarządowi spójnej koncepcji tych materiałów i ich odpowiedniego zaprojektowania/przeprojektowania
  • analizy kosztów produkcji tych materiałów
  • po akceptacji przez Zarząd koncepcji i kosztów produkcji tych materiałów - pilotowanie procesu ich druku i dystrybucji.

Wybór osoby, która podejmie się tego zadania zostanie dokonany w formie głosowania Zarządu Stowarzyszenia.