Biuletyn Informacji Publicznej

UZ 2009-16

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania


UZ 2009-15 UZ 2009-17


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 16/2009

z dnia 16 kwietnia 2009 roku


o zwołaniu Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Wikimedia Polska


Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska podjął decyzję o zwołaniu Sprawozdawczego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Wikimedia Polska w dniu 2 maja 2009 o godzinie 16:00 w pierwszym terminie, a przy braku kworum o godzinie 16:30 w drugim terminie. Walne Zebranie odbędzie się w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w Jadwisinie.

Porządek obrad:

 1. Przyjęcie regulaminu obrad zebrania.
 2. Wybór przewodniczącego, sekretarza i komisji skrutacyjnej Walnego Zebrania.
 3. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności w 2008 r.
 4. Przedstawienie przez Komisję Rewizyjną oceny pracy Zarządu za 2008 r.
 5. Przedstawienie przez Zarząd sytuacji finansowej Stowarzyszenia w 2008 r.
 6. Głosowanie nad przyjęciem bilansu, rachunku wyników oraz informacji dodatkowej za 2008 r.
 7. Głosowanie nad absolutorium dla Zarządu za rok 2008.
 8. Przedstawienie przez Komisję Rewizyjną sprawozdania z działalności w 2008 r.
 9. Głosowanie nad absolutorium dla Komisji Rewizyjnej za rok 2008.
 10. Przedstawienie przez Zarząd planu działań na rok 2009.
 11. Wolne wnioski.