Biuletyn Informacji Publicznej

UZ 2009-43

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania


UZ 2009-42 UZ 2009-44


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 43/2009

z dnia 10 grudnia 2009 roku


w sprawie regulaminu korzystania z serwera narzędziowego


Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska ustanawia regulamin korzystania z serwera narzędziowego następującej treści:

Wnioski o konto

 • Serwer narzędziowy jest zarządzany przez Stowarzyszenie Wikimedia Polska, a jego wykorzystanie powinno być zgodne z prawem polskim i regulaminem usług firmy wydzierżawiającej serwer [1].
 • Konto przyznawane jest na okres 6 miesięcy.
 • We wniosku trzeba podać działający adres e-mail oraz imię i nazwisko.
 • Zapoznaj się z regulaminem, aby sprawdzić czy Twój projekt mieści się w celach wykorzystania serwera.

Składanie wniosków

 1. Przejdź do strony http://tools.wikimedia.pl/wnioski - przeniesie Cię do systemu ticketowego - JIRA
 2. Jeżeli system poprosi Cię o założenie konta w systemie JIRA, zrób to, używając nazwy, z której będziesz później korzystał na serwerze jako loginu.
 3. Po założeniu konta w JIRA przejdź ponownie do strony http://tools.wikimedia.pl/wnioski
 4. Wypełnij formularz podając opis zawierający:
  • co chcesz robić na serwerze, jak planujesz to zrobić i jakich zasobów do tego potrzebujesz;
  • krótki opis Twoich umiejętności w korzystaniu z linii komend systemów Unix/Linux, aplikacji internetowych i programowaniu
  • informację czy i w którym projekcie Wikimedia się udzielasz
  • jeśli planujesz uruchomić bota, podaj także link do strony z jego opisem w jednym z projektów Wikimedia
  • w formularzu zgłoszeniowym nie podawaj żadnych danych osobowych; napisz czy chcesz aby Twój wniosek pozostał poufny.
 5. Po kilku dniach (3-7) otrzymasz wiadomość z informacją czy Twój wniosek został zaakceptowany lub z prośbą o jego uzupełnienie.
 6. Jeśli wniosek został zaakceptowany zostaniesz poproszona/y o dodatkowe dane
  • jeśli chcesz logować się w systemie przy użyciu kluczy SSH, dołącz swój publiczny klucz SSH do ticketu z wnioskiem, korzystając z opcji "Dołącz plik"
  • podaj w komentarzu do ticketu dane, o które zostałaś/eś poproszona/y (imię i nazwisko, projekt Wikimedia, itp.)
 7. Po kilku dniach Twoje konto zostanie założone, możesz spróbować się zalogować. W razie wątpliwości napisz komentarz do ticketu.
 8. Korzystając z serwera postępuj zgodnie z regulaminem.

Regulamin

Wszyscy użytkownicy serwera narzędziowego są zobowiązani do przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu:

 1. Należy czytać wszystkie komunikaty wysyłane na listę dyskusyjną dla użytkowników toolserverpl-l@tools.wikimedia.pl.
 2. Wykorzystanie serwera musi być związane z projektami Wikimedia i/lub projektami realizowanym w ramach Stowarzyszenia Wikimedia Polska.
 3. Wszystkie działania przeprowadzane przy użyciu serwera muszą być zgodnie z prawem polskim i regulaminem firmy, która wydzierżawia serwer [2].
 4. Użytkownik jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo usług dostarczanych przez siebie, łącznie z oprogramowaniem pisanym przez siebie jak i pochodzącym od stron trzecich.
 5. Kod źródłowy oprogramowania własnego użytkownika uruchamianego na serwerze musi być dostępny do wglądu dla administratorów i zaleca się, aby był udostępniony publicznie na jednej z wolnych licencji.
 6. Użytkownik nie może udostępniać swojego konta innym osobom, bez zgody jednego z administratorów. W przypadku prac grupowych należy ściśle określić listę osób, która ma dostęp do konta i podać ją do wiadomości administratorom.
 7. Narzędzia i skrypty udostępniane na koncie nie mogą prosić użytkowników o podawanie danych do logowania w projektach Wikimedia, ani też gromadzić i przetwarzać żadnych danych osobowych.
 8. Boty muszą działać w zgodzie z zasadami projektu, na którego danych operują. Na stronie bota w projekcie należy zamieścić informację, że jest on uruchamiany z serwera narzędziowego tools.wikimedia.pl
 9. Konto nie może być wykorzystywane jako prywatna skrzynka pocztowa. Lokalna skrzynka pocztowa może być wykorzystana tylko do spraw związanych z projektem realizowanym na serwerze.
 10. Użytkownicy są zobowiązani do zachowania prywatności. Oznacza to, że nie mogą udostępniać stronom trzecim informacji o innych użytkownikach, które można pozyskać z systemu, w tym adresów IP komputerów, z których łączą się z serwerem, danych gromadzonych w logach systemowych i logach usług działających na serwerze.

Ponadto:

 • Działania i zawartość katalogów użytkownika może zostać przejrzana przez administratorów, w celu potwierdzenia zgodności z regulaminem.
 • Konto użytkownika może zostać zamknięte przez administratora po stwierdzeniu naruszenia regulaminu lub z innego powodu. Serwer nie jest jednym z projektów Wikimedia i brak zastrzeżenia w regulaminie co do danej akcji nie oznacza, że wolno ją wykonać. W razie wątpliwości, przed podjęciem jakichkolwiek działań, należy skontaktować się z jednym z administratorów.