Biuletyn Informacji Publicznej

UZ 2010-14

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania


UZ 2010-13 UZ 2010-15


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 14/2010

z dnia 13 maja 2010 roku


o programie dofinansowania udziału w Wikimanii


Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska przeznacza do 20 000 PLN na dofinansowanie kosztów udziału w konferencji "Wikimania 2010". Dofinansowanie będzie przyznawane wg następującego regulaminu:

 1. Dofinansowanie może dostać tylko aktywny edytor jednego z projektów Wikimedia, mający ukończone 18 lat (lub 16 i pisemną zgodę rodziców na udział w konferencji).
 2. Dofinansowanie może obejmować zwrot kosztów przejazdu, noclegu, wyżywienia i opłatę konferencyjną.
 3. Wnioski będą rozpatrywane przez powołaną przez Zarząd Stowarzyszenia 3-osobową komisję.
 4. Wniosek o dofinansowanie, w formie ustalonej przez komisję należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie 1 czerwca 2010, godz. 24:00.
 5. Dodatkowo punktowane będą:
  1. Praca w komitecie organizacyjnym Wikimanii,
  2. Zgłoszenie wykładu lub inna forma zgłoszonej aktywności w ramach Wikimanii,
  3. Znajomość języka angielskiego,
  4. Poziom aktywności w projektach Wikimedia,
  5. Wysokość sumy o którą występuje wnioskodawca.
 6. Ogłoszenie przyznania dofinansowania nastąpi do 7 czerwca 2010.