Biuletyn Informacji Publicznej

UZ 2010-8

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania


UZ 2010-7 UZ 2010-9


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 8/2010

z dnia 11 marca 2010 roku


o zwołaniu Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Wikimedia Polska


Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska podjął decyzję o zwołaniu Sprawozdawczego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Wikimedia Polska, w Warszawie, w Zachęcie Narodowej Galerii Sztuki, pl. Małachowskiego 3, 27 marca 2010, o godzinie 14:00 w pierwszym terminie. O ile w pierwszym nie będzie kworum, drugi termin Zebrania odbędzie się o 15:00 tego samego dnia i w tym samym miejscu.

Porządek obrad:

 1. Przyjęcie regulaminu obrad zebrania.
 2. Wybór przewodniczącego, sekretarza i komisji skrutacyjnej Walnego Zebrania.
 3. Przedstawienie przez Zarząd Sprawozdania merytorycznego oraz finansowego za 2009 r.
 4. Przedstawienie przez Komisję Rewizyjną oceny pracy Zarządu w 2009 r.
 5. Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania merytorycznego za 2009 r.
 6. Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania finansowego za 2009 r.
 7. Głosowanie nad przyjęciem absolutorium za 2009 r dla:
  1. zarządu
  2. komisji rewizyjnej
  3. sądu koleżeńskiego.
 8. Wybór członków organów statutowych Stowarzyszenia na lata 2010-2012
  1. prezesa zarządu Stowarzyszenia
  2. pozostałych członków zarządu
  3. członków komisji rewizyjnej
  4. członków sądu koleżeńskiego.