Biuletyn Informacji Publicznej

UZ 2011-21

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania


UZ 2011-20 UZ 2011-22


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 21/2011

z dnia 5 kwietnia 2011 roku


w sprawie przyznania dofinansowania na projekt Wikiekspedycja Mini Jura 2011


Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska przyznaje kol. Sebastianowi Skolikowi dofinansowanie na koszty organizacji projektu Wikiekspedycja Mini Jura 2011, która odbędzie się w dniach 30 kwietnia - 3 maja 2011, kwotę do 1000 zł (słownie jeden tysiąc złotych). Dofinansowanie obejmuje koszty noclegów, wyżywienia, koszty ewentualnych wstępów do obiektów, koszty ewentualnego ubezpieczenia, koszty przejazdów. Rozliczenie nastąpi na podstawie udokumentowanych rachunków.