Biuletyn Informacji Publicznej

UZ 2011-24

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania


UZ 2011-23 UZ 2011-25


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 24/2011

z dnia 24 maja 2011 roku


w sprawie przeznaczenia środków na koszty krajowych wyjazdów służbowych


Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska przeznacza do 3000 zł na koszty krajowych wyjazdów służbowych w celu realizacji statutowych celów Stowarzyszenia przez członków Stowarzyszenia i aktywnych edytorów projektów Wikimedia. Jednocześnie Zarząd przekazuje prawo do dysponowania tymi środkami Prezesowi Stowarzyszenia, który będzie mógł po konsultacji z pozostałymi członkami Zarządu wydawać decyzje refundacji kosztów podróży na wniosek zainteresowanych osób.