Biuletyn Informacji Publicznej

UZ 2011-4

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania


UZ 2011-3 UZ 2011-5


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 4/2011

z dnia 11 stycznia 2011 roku


w sprawie przeznaczenia środków na organizację LabPstryk 2011


Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska przeznacza do 6000 PLN na koszty organizacji i zakupy materiałów niezbędnych dla realizacji projektu LabPstryk 2011. Odpowiedzialnym za rozliczenie projektu Zarząd mianuje kol. Karola007.