Biuletyn Informacji Publicznej

UZ 2011-53

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania


UZ 2011-52 UZ 2011-54


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 53/2011

z dnia 8 listopada 2011 roku


w sprawie przeznaczenia środków na organizację wystawy POTY (Picture of the Year) na obszarze Polski

Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska przeznacza kwotę do 2 000 zł na pokrycie kosztów organizacji wystawy POTY (Picture of The Year) w kilku wybranych miastach na obszarze Polski, w tym także na wydruk ulotek promujących wystawę. Jednocześnie Zarząd czyni kol. Tomasza Kozłowskiego odpowiedzialnym za rozdysponowanie i rozliczenie ww. środków.