Biuletyn Informacji Publicznej

UZ 2011-7

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania


UZ 2011-6 UZ 2011-8


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 7/2011

z dnia 15 lutego 2011 roku


w sprawie programu dofinansowania udziału w Wikimanii 2011


Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska przeznacza do 35 000 PLN na dofinansowanie kosztów udziału w konferencji "Wikimania 2011". Dofinansowanie będzie przyznawane wg następującego regulaminu:

 1. Dofinansowanie może dostać tylko aktywny edytor jednego z projektów Wikimedia, będący obywatelem Polski lub mający prawo stałego pobytu w Polsce oraz ukończone 18 lat (lub 16 i pisemną zgodę rodziców na udział w konferencji).
 2. Dofinansowanie może obejmować zwrot kosztów przejazdu, noclegu, wyżywienia i opłatę konferencyjną.
 3. Wnioski będą rozpatrywane przez 3-osobową komisję w składzie: Drozdp, Julo, Maire.
 4. Wniosek o dofinansowanie, w formie ustalonej przez komisję należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 12 marca 2011, godz. 24:00.
 5. Dodatkowo punktowane będą:
  1. Praca w komitecie organizacyjnym Wikimanii,
  2. Zgłoszenie wykładu lub inna forma zgłoszonej aktywności w ramach Wikimanii,
  3. Znajomość języka angielskiego,
  4. Poziom aktywności w projektach Wikimedia,
  5. Wysokość sumy o którą występuje wnioskodawca.
 6. Ogłoszenie przyznania dofinansowania nastąpi 19 marca 2011.