Biuletyn Informacji Publicznej

UZ 2011-9

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania


UZ 2011-8 UZ 2011-10


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 9/2011

z dnia 21 lutego 2011 roku


o zwołaniu Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Wikimedia Polska


Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska zwołuje Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Wikimedia Polska, we Wrocławiu, w sali konferencyjnej Hotelu Tumskiego, ul. Wyspa Słodowa 10, 19 marca 2011, o godzinie 17:00 w pierwszym terminie. O ile w pierwszym nie będzie kworum, drugi termin Zebrania odbędzie się o 17:30 tego samego dnia i w tym samym miejscu.

Jednocześnie Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska ogłasza następujący program:

 1. Przyjęcie Regulaminu Walnego Zebrania Członków.
 2. Wybór Prezydium Walnego Zebrania.
 3. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za 2010 r.
 4. Przedstawienie przez Zarząd Stowarzyszenia sprawozdania z własnej działalności w 2010 r. w tym:
  1. Przedstawienie przez Komisję Wikigrantów sprawozdania z przebiegu VI edycji Wikigrantów.
 5. Przedstawienie przez Komisję Rewizyjną oceny pracy Zarządu za 2010 r. i złożenie wniosku o udzielenie (lub nieudzielenie) absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia.
 6. Głosowania:
  1. nad przyjęciem sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za 2010 r.
  2. nad przyjęciem sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia w 2010 r.
  3. nad udzieleniem absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia za 2010 r.
 7. Przedstawienie przez Komisję Rewizyjną sprawozdania z własnej działalności w 2010 r.
 8. Przedstawienie przez Sąd Koleżeński sprawozdania z własnej działalności w 2010 r.
 9. Głosowania:
  1. nad udzieleniem absolutorium Komisji Rewizyjnej za 2010 r.
  2. nad udzieleniem absolutorium Sądowi Koleżeńskiemu za 2010 r.
 10. Przedstawienie przez Zarząd Stowarzyszenia planu działań na 2011 r.
 11. Dyskusja nad uzupełnieniem składu Zarządu Stowarzyszenia.
 12. Głosowania:
  1. nad zatwierdzeniem planu działań Zarządu Stowarzyszenia na 2011 r.
  2. nad kandydaturami do Zarządu Stowarzyszenia.
 13. Dyskusja nad dokonaniem zmian w Statucie Stowarzyszenia i głosowanie nad przyjęciem uchwały w tej sprawie.
 14. Wolne wnioski.