Biuletyn Informacji Publicznej

UZ 2012-24

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania


UZ 2012-23 UZ 2012-25


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 24/2012

z dnia 22 maja 2012 roku


w sprawie organizacji akcji promocyjnej "Nagradzamy autora hasła nr 900 000 w polskiej Wikipedii"

Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska przeznacza do 1200 PLN na organizację akcji promocyjnej "Nagradzamy autora hasła nr 900 000 w polskiej Wikipedii". Za przeprowadzenie akcji będzie odpowiadać trzyosobowa komisja w składzie: masti, Leinad oraz Karol007. Akcja będzie przeprowadzona na podstawie następującego regulaminu:


 1. Organizatorem akcji "Nagradzamy autora hasła nr 900 000 w polskiej Wikipedii" jest Stowarzyszenie Wikimedia Polska.
 2. Akcja ma na celu nagrodzić osobę, która jako pierwsza osiągnie hasło nr 900 000 w polskiej Wikipedii. Ponadto regulamin przewiduje nagrody dla autorów kolejnych haseł.
 3. Nagrodami w akcji są:
  1. Dla autora hasła nr 900 000 karta prezentowa o wartości 500 PLN na zakupy w księgarni.
  2. Ponadto czterej autorzy kolejnych haseł następujących po numerze 900 000 otrzymają karty prezentowe o wartości 100 PLN na zakupy w księgarni.
  3. Gadżety Stowarzyszenia Wikimedia Polska dla wszystkich nagrodzonych kartami prezentowymi na zakupy w księgarni.
 4. Za przebieg akcji i przyznanie nagród będzie odpowiadać trzyosobowa komisja wskazana przez Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska.
 5. Określenie hasła nr 900 000 oraz kolejnych haseł nastąpi na podstawie narzędzia określającego numer artykułu, a ponadto narzędziami wspomagającymi mogą być następujące strony polskiej Wikipedii: w:pl:Specjalna:Statystyka, w:pl:Specjalna:Nowe strony oraz w:pl:Specjalna:Ostatnie zmiany.
 6. W akcji mogą brać udział tylko zarejestrowani użytkownicy polskiej Wikipedii.
 7. Każdy uczestnik może przygotować dowolną liczbę haseł, o ile są to hasła zapisane przez zwykłe konto użytkownika, a nie z uprawnieniem bota.
 8. W momencie powstania hasła (tzn. pierwsza edycja w historii hasła), musi ono mieć wielkość co najmniej 1000 bajtów, nie wliczając w to wielkości infoboksów zawieranych na początku i na końcu hasła. Ponadto hasło musi być opatrzone co najmniej jednym przypisem lub pozycją w sekcji "Bibliografia".
 9. Komisja ma prawo zdyskwalifikować hasło, które narusza jedną z zasad umieszczonych w Wikipedia:Zasady#Główne zasady Wikipedii.
 10. Komisja poinformuje zwycięzców akcji o przyznaniu nagrody za pomocą strony dyskusji użytkownika w polskiej Wikipedii oraz w miarę możliwości za pomocą funkcji w:pl:Specjalna:E-mail.
 11. Nagrodzony może zrzec się nagrody; za zrzeczenie się będzie również uznany brak odzewu nagrodzonego na informację, o której jest mowa w art. 10.
 12. Jeśli hasło nie spełnia któregoś z wymagań opisanych w pkt. 6, 7, 8, nastąpiło zdyskwalifikowanie hasła na podstawie art. 9 lub nagrodzony zrzekł się nagrody zgodnie z art. 11, nagroda przechodzi na autora kolejnego hasła.
 13. Nagrody opisane w punkcie 3.2 nie sumują się, tzn. jeśli jedno z haseł autora zostało już nagrodzone, to nagroda przechodzi na kolejnego autora, który jeszcze nie otrzymał nagrody.
 14. Do odebrania nagród w akcji konieczne jest przekazanie na wniosek organizatora następujących danych osobowych:
  1. imienia i nazwiska,
  2. adresu kontaktowego.
 15. Przekazując wymienione w pkt 14. dane osobowe, uczestnicy akcji wyrażają zgodę na ich przetwarzanie przez organizatora w celu wręczenia nagród.
 16. Organizator zobowiązuje się do przetwarzania wymienionych w pkt. 14 danych wyłącznie w celu wręczenia nagród.
 17. Za przekazanie zwycięzcy nagrody odpowiada biuro Stowarzyszenia Wikimedia Polska.