Biuletyn Informacji Publicznej

UZ 2012-6

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania


UZ 2012-5 UZ 2012-7


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 6/2012

z dnia 13 lutego 2012 roku


w sprawie powołania programu stypendialnego na Wikimanię 2012


Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska powołuje program stypendialny na dofinansowanie kosztów udziału w konferencji "Wikimania 2012", która odbędzie się w lipcu 2012 w Waszyngtonie. Program stypendialny może obejmować także udział w imprezach towarzyszących Wikimanii 2012: "Wiki Takes Manhhatan", "Hackaton" i "Unconference". Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska przeznacza do 90 000 PLN na ten cel, które pokryją do 10 stypendiów dla uczestników projektów Wikimedia z Polski i do 6 z zagranicy. Dofinansowanie będzie przyznawane wg następującego regulaminu:

 1. Dofinansowanie może dostać osoba spełniająca łącznie 3 poniższe warunki:
  • jest aktywnym edytorem co najmniej jednego z projektów Wikimedia
  • jest obywatelem Polski lub innego kraju mającego w 2010 r. mniejszy dochód narodowy na głowę mieszkańca niż Polska[1] lub ma prawo stałego pobytu w Polsce
  • ma ukończone 18 lat (lub 16 i pisemną zgodę rodziców na udział w konferencji).
 2. Dofinansowanie może obejmować tylko: zwrot kosztów podróży, noclegu i opłatę konferencyjną.
 3. W przypadku gdy Stowarzyszenie podejmie decyzję o grupowym zakupie biletów, rezerwacji noclegów i wniesieniu opłaty konferencyjnej - uczestnicy nie będą mogli na własną rękę dokonywać tych wydatków; w przeciwnym razie wypłata stypendium nastąpi po przedstawieniu przez stypendystę dokładnego rozliczenia wydatków wraz z dowodami zapłaty.
 4. Wnioski będą rozpatrywane przez 3-osobową komisję w składzie: Drozdp, Powerek38, Elfhelm .
 5. Wniosek o dofinansowanie, w formie ustalonej przez komisję należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 9 marca 2012, godz. 23:59:59.
 6. Komisja konkursowa będzie kierowała się przy wyborze kandydatów następującymi kryteriami:
  1. Poziom aktywności w działaniach mających na celu realizację misji ruchu Wikimedia
  2. Zgłoszenie wykładu lub inna forma zgłoszonej aktywności w ramach Wikimanii i imprez towarzyszących
  3. Znajomość języka angielskiego.
 7. Ogłoszenie wyników prac komisji nastąpi do 18 marca 2012.

Przypisy

 1. według tabel Banku Światowego