Biuletyn Informacji Publicznej

UZ 2013-37

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania


UZ 2013-36 UZ 2013-38


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 37/2013

z dnia 4 czerwca 2013 roku


w sprawie przyznania środków na organizację Wikiekspedycji 2013


Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska przyznaje kwotę do 70000 PLN na organizację Wikiekspedycji 2013 i Wikiekspedycji kolejowej 2013, które odbędą się miesiącach czerwiec-wrzesień 2013 roku. Suma ta jest przeznaczona na:

  • koszty podróży, diet żywieniowych, noclegu i ubezpieczenia uczestników;
  • opłaty turystyczne;
  • materiały promocyjne i eksploatacyjne niezbędne na etapach przygotowań i realizacji wymienionych Wikiekspedycji;
  • płacę dla koordynatora, która w ramach przyznanej kwoty wyniesie do 8000 PLN brutto za cały okres wykonywania tej pracy.

Jednocześnie Zarząd wyznacza Pawła Zienowicza jako koordynatora i odpowiedzialnego za rozliczenie w/w wydatków, oprócz własnej płacy, ze skarbnikiem Stowarzyszenia.

Uchwała przyjęta stosunkiem głosów 6/0/0.