Biuletyn Informacji Publicznej

UZ 2013-56

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania


UZ 2013-55 UZ 2013-57


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 56/2013

z dnia 15 października 2013 roku


w sprawie pokrycia kosztów podróży i udziału w Konferencji Wikimedia Rosja


Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska przeznacza do 3000 PLN na pokrycie kosztów podróży i udziału kol. Encego w Konferencji Wikimedia Rosja, która odbędzie się w dniach 9-10 listopada 2013 w Smoleńsku. Jednocześnie Zarząd czyni kol. Encego odpowiedzialnym za rozliczenie ww. kwoty.

Uchwała przyjęta stosunkiem głosów 6/0/0.