UZ 2013-59

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
UZ 2013-58 UZ 2013-60


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 59/2013

z dnia 5 listopada 2013 roku


w sprawie pokrycia kosztów podróży i udziału w Konferencji WikiConvention (WikiCon 2013)


Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska przeznacza do 2000 PLN na pokrycie kosztów podróży i udziału Pawła Marynowskiego w Konferencji WikiConvention (WikiCon 2013), która odbędzie się w dniach 22-24 listopada 2013 roku w Karlsruhe w Niemczech. Jednocześnie Zarząd czyni Pawła Marynowskiego odpowiedzialnym za rozliczenie ww. kwoty.

Uchwała przyjęta stosunkiem głosów 7/0/0.