Biuletyn Informacji Publicznej

UZ 2013-7

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania


UZ 2013-6 UZ 2013-8


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 7/2013

z dnia 29 stycznia 2013 roku


w sprawie dofinansowania spotkania z okazji "Dnia Białoruskiej Wikipedii"


Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska przeznacza kwotę do 3000 PLN na pokrycie kosztów związanych z organizacją spotkania wikipedystów z okazji "Dnia Białoruskiej Wikipedii", które odbędzie się w Warszawie w I. kwartale 2013 roku. Jednocześnie Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska czyni Marka Stelmasika osobą odpowiedzialną za rozliczenie i dysponowanie ww. sumą.

Uchwała przyjęta stosunkiem głosów 7/0/0.