Biuletyn Informacji Publicznej

UZ 2014-10

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania


UZ 2014-9 UZ 2014-11


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 10/2014

z dnia 25 lutego 2014 roku


w sprawie przyznania środków na etat pracownika biurowego, księgowej i koszty prowadzenia biura


Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia przeznacza kwotę do 75 000 PLN na całość kosztów utrzymania etatów dla pracownika biurowego i księgowej Stowarzyszenia w 2014 r. Zarząd przeznacza też kwotę do 15 000 PLN na koszty prowadzenia biura w 2014 r. i ustala zakres obowiązków pracownika biurowego zgodnie z załącznikiem do uchwały nr UZ 34/2012. Jednocześnie Zarząd czyni Marka Stelmasika odpowiedzialnym za rozliczenie tej sumy.

Uchwała przyjęta stosunkiem głosów 6/0/0.