Biuletyn Informacji Publicznej

UZ 2014-16

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania


UZ 2014-15 UZ 2014-17


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 16/2014

z dnia 15 kwietnia 2014 roku


w sprawie zwołania Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Wikimedia Polska


Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska zwołuje Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Wikimedia Polska, w Hotelu Mercure Poznań Centrum, ul. Roosevelta 20, 60-829 Poznań, 10 maja 2013 roku, o godz. 11:30 w pierwszym terminie. O ile w pierwszym terminie nie będzie kworum, drugi termin Zebrania odbędzie się 30 min. później tego samego dnia i w tym samym miejscu.

Jednocześnie Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska ogłasza następujący porządek obrad:

 1. Rozpoczęcie Walnego Zebrania Członków.
 2. Przyjęcie Regulaminu Walnego Zebrania Członków.
 3. Wybór Prezydium Walnego Zebrania.
 4. Przedstawienie przez Zarząd Stowarzyszenia sprawozdania finansowego i merytorycznego OPP Stowarzyszenia za 2013 r.
 5. Przedstawienie przez Zarząd ogólnego sprawozdania z własnej działalności w 2013 r., w tym:
  1. przedstawienie przez Komisję Wikigrantów sprawozdania z przebiegu Wikigrantów w 2013 r.
 6. Przedstawienie przez Komisję Rewizyjną oceny pracy Zarządu za 2013 r. i złożenie wniosku o udzielenie lub nieudzielenie absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia.
 7. Głosowania:
  1. nad przyjęciem sprawozdania finansowego i merytorycznego OPP Stowarzyszenia za 2013 r.
  2. nad przyjęciem ogólnego sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia w 2013 r.
  3. nad udzieleniem absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia za 2013 r.
 8. Przedstawienie przez Komisję Rewizyjną sprawozdania z własnej działalności w 2013 r.
 9. Przedstawienie przez Sąd Koleżeński sprawozdania z własnej działalności w 2013 r.
 10. Głosowania:
  1. nad udzieleniem absolutorium Komisji Rewizyjnej za 2013 r.
  2. nad udzieleniem absolutorium Sądowi Koleżeńskiemu za 2013 r.
 11. Dyskusja na temat liczby członków Zarządu Stowarzyszenia na lata 2014–2016
 12. Dyskusja na temat kandydatur na członków organów statutowych Stowarzyszenia na lata 2014–2016
 13. Głosowania:
  1. wybór prezesa Zarządu Stowarzyszenia;
  2. wybór pozostałych członków Zarządu;
  3. wybór członków Komisji Rewizyjnej;
  4. wybór członków Sądu Koleżeńskiego.
 14. Przedstawienie przez Zarząd Stowarzyszenia planu działań na 2014 r. Dyskusja.
 15. Dyskusja nad dokonaniem zmian w Statucie Stowarzyszenia i głosowanie nad przyjęciem uchwały w tej sprawie.
 16. Wolne wnioski.

Uchwała przyjęta stosunkiem głosów 6/0/0.