Biuletyn Informacji Publicznej

UZ 2014-19

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania


UZ 2014-18 UZ 2014-20


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 19/2014

z dnia 29 kwietnia 2014 roku


w sprawie powołania programu stypendialnego na Wikimanię 2014


Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska powołuje program stypendialny na dofinansowanie kosztów udziału w konferencji "Wikimania 2014", która odbędzie się w dniach 6-10 sierpnia 2014 w Londynie, oraz przeznacza do 48 000 PLN na ten cel. W ramach tych środków przyznanych zostanie do 16 stypendiów, w tym do 12 stypendiów dla uczestników projektów Wikimedia z Polski oraz do 4 stypendiów dla uczestników projektów Wikimedia z innych państw.

Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska powołuje dla przeprowadzenia naboru i oceny wniosków o stypendia Komisję Stypendialną, w składzie: Karol007, Maikking, Paterm, Powerek38, Wpedzich. Szczegółowy regulamin programu stypendialnego stanowi załącznik nr 1. do niniejszej uchwały. Komisja Stypendialna zobowiązana jest zakończyć swoje prace i przedłożyć swoje sprawozdanie Zarządowi najpóźniej do dnia 20 maja 2014. Ogłoszenie listy stypendystów nastąpi najpóźniej 29 maja 2014.

Uchwała przyjęta stosunkiem głosów 6/0/0.