Biuletyn Informacji Publicznej

UZ 2014-21

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania


UZ 2014-20 UZ 2014-22


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 21/2014

z dnia 6 maja 2014 roku


w sprawie przyznania środków na spotkanie wikipedystów w Warszawie


Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska przeznacza do 500 PLN na cele organizacji 9 maja 2014 spotkania w Warszawie, dla grupy beneficjentów Programu Stypendialnego im. Lane'a Kirklanda. Kwota ma zostać przeznaczona na zapewnienie napojów i posiłków. Jednocześnie Zarząd czyni kol. Tadeusza Rudzkiego odpowiedzialnym za rozliczenie poniesionych kosztów.

Uchwała przyjęta stosunkiem głosów 7/0/0.