Biuletyn Informacji Publicznej

UZ 2014-31

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania


UZ 2014-30 UZ 2014-32


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 31/2014

z dnia 10 czerwca 2014 roku


w sprawie przyznania środków na organizację Wikiekspedycji Kolejowej 2014


Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska przyznaje kwotę do 9000 PLN na organizację Wikiekspedycji kolejowej 2014, która odbędzie się miesiącach czerwiec-sierpień 2014 roku. Suma ta jest przeznaczona na:

  • koszty podróży, diet żywieniowych, noclegu i ubezpieczenia uczestników;
  • opłaty turystyczne;
  • materiały promocyjne i eksploatacyjne niezbędne na etapach przygotowań i realizacji wymienionych Wikiekspedycji.

Jednocześnie Zarząd wyznacza kol. flyz1 jako koordynatora i odpowiedzialnego za rozliczenie ww. wydatków ze skarbnikiem Stowarzyszenia.

Uchwała przyjęta stosunkiem głosów 7/0/0.