Biuletyn Informacji Publicznej

UZ 2014-40

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania


UZ 2014-39 UZ 2014-41


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 40/2014

z dnia 29 lipca 2014 roku


w sprawie rozpoczęcia rekrutacji na płatne stanowisko koordynatora GLAM


Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska ogłasza zapotrzebowanie na płatne stanowisko koordynatora GLAM. Wymagania jakie muszą zostać spełnione przez kandydatów są określone w załączniku 1 do niniejszej uchwały. Rekrutacja na to stanowisko zostanie przeprowadzona w lipcu i sierpniu 2014 roku. Planowaną formą zatrudnienia jest umowa zlecenia w wymiarze 20 godzin tygodniowo za wynagrodzeniem w wysokości około 2000 PLN brutto miesięcznie, na okres 6 miesięcy, z możliwością przedłużenia współpracy. Szczegółowe warunki zatrudnienia zostaną uzgodnione i przyjęte w końcowym etapie procesu rekrutacji.

Uchwała przyjęta stosunkiem głosów 7/0/0.