Biuletyn Informacji Publicznej

UZ 2014-46

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania


UZ 2014-45 UZ 2014-47


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 46/2014

z dnia 23 września 2014 roku


w sprawie kosztów przejazdu na prelekcję "Arkones 2014"


Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska przeznacza sumę do 200 PLN na koszty przejazdu na prelekcję o technicznych i organizacyjnych nowościach w wiki-świecie podczas spotkania Arkones 2014 w Poznaniu dla KuboFa. Równocześnie Zarząd wyznacza kol. Marka Stelmasika odpowiedzialnym za rozliczenie tej kwoty.

Uchwała przyjęta stosunkiem głosów 6/0/0.