Biuletyn Informacji Publicznej

UZ 2014-51

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania


UZ 2014-50 UZ 2014-52


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 51/2014

z dnia 7 października 2014 roku


w sprawie przeznaczenia środków na wsparcie biura Free Knowledge Advocacy Group EU w Brukseli


Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska przeznacza kwotę do 2000 EUR na koszty utrzymania biura Free Knowledge Advocacy Group EU w 2015 r. i czyni dysponentem tych środków Dimitara Dimitrova, kierownika ww. biura. Przedmiotowa kwota może być przeznaczona na opłacenie czynszu, ogrzewania i rachunków telefonicznych na podstawie przedstawionych faktur.

Uchwała przyjęta stosunkiem głosów 7/0/0.