Biuletyn Informacji Publicznej

UZ 2015-11

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania


UZ 2015-10 UZ 2015-12


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 11/2015

z dnia 17 lutego 2015 roku


w sprawie powołania programu stypendialnego na Wikimanię 2015


Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska powołuje program stypendialny na dofinansowanie kosztów udziału w konferencji "Wikimania 2015", która odbędzie się w dniach 15-19 lipca 2015 w Mexico City, oraz przeznacza do 70 000 PLN na ten cel. W ramach tych środków przyznanych zostanie do 10 stypendiów, w tym do 8 stypendiów dla uczestników projektów Wikimedia z Polski oraz do 2 stypendiów dla uczestników projektów Wikimedia z innych państw.

Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska powołuje dla przeprowadzenia naboru i oceny wniosków o stypendia Komisję Stypendialną, w składzie: Awersowy, Elfhelm, Paterm, Powerek38, Wpedzich. Szczegółowy regulamin programu stypendialnego stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. Komisja Stypendialna zobowiązana jest zakończyć swoje prace i przedłożyć swoje sprawozdanie Zarządowi najpóźniej do dnia 16 marca 2015. Ogłoszenie listy stypendystów nastąpi najpóźniej 20 marca 2015.


Przegłosowano 4/0/0