Biuletyn Informacji Publicznej

UZ 2015-2/raport

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania


UZ 2015-1 UZ 2015-3


RAPORT Z REALIZACJI UCHWAŁY nr UZ 2/2015

ZARZĄDU STOWARZYSZENIA WIKIMEDIA POLSKA

z dnia 6 stycznia 2015 roku


w sprawie o przyznaniu środków na podróże służbowe w ramach realizacji celów statutowychOdpowiedzialny za wykonanie Skrarbnik Stowarzyszenia, tj. Masti, a w przypadku jego czasowej nieobecności – Prezes Stowarzyszenia, tj. Polimerek. Status uchwały zrealizowana Rejestr uchwał
Ogólny raport finansowy W ramach uchwały dokonano 17 rozliczeń różnych podróży służbowych, których średni koszt wyniósł 114,87 PLN, a mediana 80,00 PLN. Datę rozliczenia uchwały przyjęto jako datę ostatniego rozliczenia delegacji. Podpisane umowy
Brak
Budżet całkowity netto 3000,00 PLN Źródło finansowania OPP
Rozliczono 1952,87 PLN Data rozliczenia 2015-12-21
Pozostało 1047,13 PLN
Procent wykorzystania 65,096%
Link do projektu Data zakończenia prac 2015-12-31 Data raportu 2016-02-07
Podsumowanie merytoryczne Celem uchwały było utworzenie niewielkiego budżetu zarządzanego jednoosobowo, który umożliwiłby optymalizację pracy Zarządu i czasu uzyskania zwrotu poniesionych wydatków w związku z niezbędnymi podróżami służbowymi członków Zarządu, pracowników i zrzeszonych wolontariuszy. Brak konieczności angażowania całego Zarządu w proces rozliczenia niewielkich kwot rozliczeń wielu – w skali roku – wyjazdów, pozytywnie wpłynął na sprawność działania Stowarzyszenia, szczególnie w zakresie podejmowania szybkich decyzji delegacyjnych. W ramach uchwały rozliczono podróże związane z:
  1. spotkaniami członków Zarządu z pracownikami;
  2. uczestnictwem członków Zarządu w krajowych konferencjach i warsztatach organizowanych przez podmioty zewnętrzne, np. warsztaty: "Kto rządzi Internetem" organizowane przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, gdzie Polimerek występował w roli specjalisty w ramach jednej z sesji pt. "Jednolity rynek Cyfrowy";
  3. prowadzeniem warsztatów przez zrzeszonych wolontariuszy.